„Získali jste mnoho kamarádů, teď už se každý z vás rozejde za svými sny. Pamatujte, co jste spolu zažili pěkného,“ loučila se s žáky tehdejší ředitelka školy Jiřina Walterová. Třídní učitelé obou tříd devátého ročníků rozdali dívkám a chlapcům šerpy. Ze slavnostního rozloučení si deváťáci odnesli i květinu a pamětní list.

Mnoho úspěchů na další cestě životem tehdy popřál dětem i starosta Hostomic Vít Šťáhlavský.