Mezi nejzajímavější exponáty tu patří hrob ženy z pátého století před naším letopočtem. „Byl nalezen v Želkovicích v roce 1900 a ve Všeradicích je více jak po sto letech poprvé představen veřejnosti. Lidé zde uvidí nejen rekonstrukci hrobu ale i část jeho výbavy,“ uvedl archeolog.

Výstavní síně podkroví budovy byly tehdy ještě prázdné. „Zde bychom se chtěli zaměřit na dobu bronzovou. Okolí Všeradic je velkým nalezištěm lidských pozůstatků právě z této doby. Například na vrchu Bacín, který se nachází nad obcí Vinařice, se uskutečnily v devadesátých letech minulého století nejzajímavější výzkumy ve střední Evropě,“ pokračoval tehdy archeolog. Na prezentaci Bacína všeradičtí chtěli žádat na podzim o dotaci. Tato expozice by měla být interaktivní.

Opravy spolkly sedm milonů korun

Budova dnešního muzea pochází z roku 1829 a původně sloužila jako škola. „Dlouho jsme přemýšleli, co s nevyužitým objektem. Nakonec zvítězilo muzeum. To nyní prezentuje nejen archeologické nálezy, které se vztahují k našemu regionu, ale je zde umístěna i výstava věnovaná všeradické rodačce Magdaleně Dobromile Rettigové,“ upřesnil tehdejší starosta Všeradic Bohumil Stibal. Jak dále uvedl, tato expozice bude později přesunuta do prostor bývalého zámku.

Výstava o Rettigové vznikla již čtyři roky předtím v pražském Národním muzeu. V téměř nezměněné podobě byla pak přenesena do Všeradic a byla pojata jako knižní výstava. „Nejslavnější dílo Rettigové je Domácí kuchařka. Všeradická rodačka však po sobě zanechala i další literární díla. Patří mezi ně například povídky pro mládež,“ sdělila tenkrát kurátorka sbírky starých listů v knihovně Národního muzea Monika Veverková, která byla zároveň i autorkou této výstavy.

Grafickou podobu expozic si vzal na starost grafik Ludvík Řeřicha. Ten také spolu s loutkáři hořovického divadla Na holou připravil k otevření všeradického muzea hru o Rettigové.

Náklady na rekonstrukci staré školy přesáhly sedm milionů korun. Projekt podpořil Státní zemědělský intervenčního fond dotací ve výši pět miliónů čtyři sta tisíc korun, zbývající finanční prostředky musela zajistit obec. „Vše šlo velmi rychle. Stavební práce začaly loni na podzim, kolaudovali jsme letos v květnu,“ doplnil tehdy Stibal. V opravené budově bývalé školy je nyní nejen muzeum, ale i všeradický obecní úřad a archiv.