Téma výtvarné soutěže bylo jasné - zvířata z večerníčků pana Chaloupka. Soutěže se zúčastnila berounská základní škola, ale i děti ze školní družiny.

Myslivecký den - po deváté hodině se řadí průvod účastníků, který prochází obcí. V čele jdou myslivci i se svými čtyřnohými kamarády ve slavnostních uniformách. Následují zahajovací fanfáry mysliveckými trubači a po krátkém úvodním slovu se celý program naplno rozjel. Byl připraven nejen pro děti, ale i pro dospělé návštěvníky. Každý si mohl vybrat podle svého.

Děti se zúčastnily „myslivecké stezky". Na deseti stanovištích plnily nejrůznější úkoly: přiřazovaly stopy k siluetám zvěře, do prostoru vegetačních pásem přiřazovaly zvěř, kterou zde mohly vidět. Na dalších stanovištích poznávaly rasy psů, šest druhů stromů a rostlin, zkoušely přiřadit zvířata k jednotlivým lebkám, poznávaly paroží, v neprůhledných sáčcích podle hmatu zjišťovaly jejich obsah, poznávaly různé druhy zvěře, zjišťovaly různé druhy pomůcek pro dravce a na obrázku poznávaly zvířata.

Kromě stezky bylo k vidění vábení jelenů, děti rozpoznávaly hlasy různých ptáků. Zajímavá byla přehlídka loveckých psů a dravců. Po polední přestávce následovalo slavnostní vyhodnocení dopolední „myslivecké stezky". Vyhodnocení byli z každé kategorie po jednom. Z kategorie 1. stupně ZŠ zvítězila Natálka Kalinová ze školní družiny z Berouna.

Následovalo vyhodnocení výtvarné soutěže - v kategorii 1. stupně ZŠ se stal vítězem Jan Polanecký ze školní družiny a ve starší kategorii pak Markéta Kohoutová z Berouna. Vítězové obdrželi věcné odměny a jeden z nejlepších pak obdržel obraz malovaný panem Václavem Chaloupkem. Obrázky vítězů pak byly vydraženy a finanční obnos za ně obdržel ústav pro postižené děti.

Po oficiálním vyhodnocení soutěže si ještě všichni  zastříleli na terč lesní zvěře. Den myslivosti byl super.

Květa Hrbáčková