Návštěvníci před deseti lety slavili 620 let starou historii Bzové. „Účast byla nečekaná. Měli jsme sto padesát šest hostů podepsaných v kronice. Ankety o výběr znaku se zúčastnilo sto sedmnáct lidí,“ radovala se tehdejší starostka Bzové Václava Flaišmanová.

Celodenní program začal Memoriálem Františka Šímy v hasičském sportu na fotbalovém hřišti. Jeho účastníci museli odolávat nejen soupeřům, ale i počasí. Ranní déšť však brzy ustal, mraky se protrhaly a zasvítilo sluníčko. Z toho se nejvíce radovaly děti, které na hřišti skotačily v nafouknutém hradě, skákaly na trampolíně a soutěžily v zápase sumo.

Hořovická heligónka 2013
Z ARCHIVU: Hořovičtí opět přivítali desítky heligónkářů

Na obecním úřadě probíhala po celý den výstava kronik a fotografií z dění obce. Návštěvníci si mohli zakoupit knihu o historii Bzové, sepsanou rodákem Antonínem Blackým. „Jde o unikátní akci a je obdivuhodné, že tato tradice má ve Bzové dlouholetou, dosud nepřerušenou historii,“ poznamenala tehdy návštěvnice oslav Lada Schovánková, která byla zároveň kronikářkou obce.

Odpoledne se mohli návštěvníci vesničky přesunout do sálu kulturního zařízení Bezovka, kde je čekalo posezení v doprovodu dechové hudby Berounská šestka. Děti se bavily u maňáskového divadla pro nejmenší, představení skupiny historického šermu pak pobavilo všechny.

Rytíři Černé růže sehráli humorný turnaj o pohár královny. „Obec však přišla o jednu občanku, neboť turecký rytíř si ji vyžádal do svého harému,“ upozornila Lada Schovánková. Oslavy za sedmdesát tisíc korun zakončila taneční zábava, na které hrála skupina Kastelán.

Všeradické muzeum pravěku
Z ARCHIVU: Nové muzeum vystavilo archeologické nálezy

Vojtěch Plecitý