Město během pár měsíců nechalo odstranit graffiti na vybraných objektech. „V rámci antigraffiti programu se odstranily graffity například na Jungmannově základní škole, kde byla situace nejhorší. Dále byla vybraná zeď u letního kina, penzion pro seniory, mateřská škola Drašarova, kaple Panny Marie Bolestné, dopravní a dětská hřiště a například lávka přes Berounku,“ konstatoval za odbor investic a majetku Jakub Zelinka.


„V letošním roce jsme zajistili odstranění graffiti z budov v majetku města. Dá se říci, že je odstraníme ze všech městských objektů. Tento druh vandalismu se v našem městě stal fenoménem, čemuž musíme zabránit,“ upozornil starosta Berouna Ivan Kůs s tím, že přes zimu město připraví řešení, které by mělo zajistit v příštím roce, kdy se slaví sté výročí vzniku České republiky, aby byly nevzhledné graffiti odstraněny i z objektů, které nejsou v majetku města.

V centru Berouna se natáčely scény pro seriál Modrý kód.
V Berouně se natáčel seriál Modrý kód


„Město ve spolupráci s právním oddělením a po vzoru dalších měst a pražských částí připraví právní a finanční řešení tohoto problému. Za podmínky, že se uzavře mezi městem a vlastníkem nemovitosti odpovídající smlouva, město zařídí odstranění graffiti na své náklady i ze soukromých objektů. Chceme začít v centru Berouna a postupovat dále. Tento krok ale musí schválit rada a zastupitelstvo," vysvětlil Ivan Kůs.


Na vyčištění městských objektů od nesmyslných nápisů a klikyháků je z rozpočtu Berouna na letošní rok vyčleněno 500 tisíc korun. Tato částka ale nakonec může být nižší, protože část nákladů se uhradí z pojistky. Město Beroun by chtělo některé vybrané objekty chránit antigraffiti nátěrem. Uvažuje se například o průchodu u Pakostova parku, nebo o lávce přes Berounku.

 
„Je to dobrý nápad. Beroun by byl moc hezké město, kdyby tady nebylo tolik vandalů. Nejhorší jsou takové ty mládežnické skupiny. U nás na sídlišti je vídám denně, jak nevědí co si se sebou samy počít tak ničí, co se dá,“ poznamenala Ivanka Svobodová.


Aby se zamezilo ničení soukromého a veřejného majetku mimo jiné i před sprejerstvím, obrátili se berounští radní v roce 2016 s žádostí o pomoc na veřejnost. Pokud se občané stanou svědky vandalismu, mohou kontaktovat Městskou policii na lince 156. Tato výzva stále platí.


„V případě, že informace oznamovatele povede až k potrestání pachatele, je město Beroun připraveno oznamovateli poděkovat formou vyplacení finanční odměny ve výši patnáct tisíc korun,“ uvedl starosta Ivan Kůs. 

Jižní obchvat uleví dopravě v Berouně i v Králově Dvoře.
V Králově Dvoře má zjara začít stavba obchvatu


Několik občanů již na tuto výzvu zareagovalo a díky jejich pozornosti se podařilo sprejery, kteří byli nezletilí, dopadnout. „Ti se zavázali veškerou škodu, kterou svým jednáním způsobili, dát do pořádku. Což také učinili,“ vysvětlila mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová. Město Beroun splnilo svůj slib a za pomoc při dopadení pachatele vyplatilo finanční odměnu. 


Dalším krokem, jak zamezit sprejerství na soukromých a veřejných objektech, je vytvoření tzv. legálních ploch. I s tím město počítá. V současné době se hledají vhodné lokality, které by se k tomuto účelu daly použít.