Letos ji město pořádá v rámci Dne Země v sobotu 6. dubna. Školy, které se budou chtít do projektu zapojit, začnou s úklidem o den dříve, tedy v pátek 5. dubna.

„Kolem našeho domu je po zimě spousta igelitových sáčků, krabiček od cigaret a další nepořádek. Už jsme se na úklidu domlouvali. Jarní úklid býval pro obyvatele domů dříve nepsanou povinností. V posledních letech ale vidím u lidí lhostejnost ke všemu, co nevlastní,“ konstatovala důchodkyně Marie Kusá.

Úklidová akce města má přispět k lepšímu životnímu prostředí v Berouně a k vytvoření důstojného a čistého prostředí, ve kterém jeho obyvatelé žijí. Šanci zapojit má každý, komu není lhostejné, v jakém prostředí žije a místo sezení doma u televize, chce také přiložit ruku k dílu. Účastníkům úklidu poskytne město pytle, které dodala společnost AVE. Ta také zajistí odvoz pytlů naplněných odpadem.

Zájemci, kteří se rozhodnou projekt Ukliďme Beroun podpořit se mohou nahlásit nejpozději do 22. března na Městský úřad Beroun, odbor životní prostředí či na e-mail: odpad@muberoun.cz. Mimo to je potřeba uvést počet účastníků, lokalitu, počet pytlů a kontakt na organizátora úklidu. Pytle bude vydávat odbor životního prostředí 3. a 4. dubna. Ve středu od 8 do 17 hodin a ve čtvrtek od 8 do 14 hodin.

O tom, že se obyvatelé města i jeho návštěvníci nechovají k životnímu prostředí v Berouně šetrně, se na vlastní oči přesvědčil místostarosta Berouna Michal Mišina už v roce 2017.

„ V rámci celostátní akce Ukliďme Česko jsem se s několika dobrovolníky vydal po trase od lávky přes Berounku na staré autobusové nádraží, a to až po začátek cyklostezky na Srbsko. Musím říct, že jsem byl opravdu nepříjemně překvapen. I když to na první pohled na velký nepořádek nevypadalo, první pytel jsem měl plný už za slabou čtvrthodinku,“ zhodnotil místostarosta Berouna akci.

„Čím více jsme se vzdalovali od centra města, odpadu přibývalo. Ve skrytých koutech jsme nacházeli lahve od alkoholu, nepřeberné množství mikrotenových sáčků, malířské náčiní, hromady stavební suti, televize, kočárky i mnoho starých pneumatik,“ popsal své dojmy z úklidu berounský místostarosta.