Pokud nebude poplatek uhrazen nejpozději do 90 dnů od jeho splatnosti, bude zvýšen na dvojnásobek. Povinnost uhradit poplatek za svoz komunálního odpadu mají i osoby, které jsou majiteli stavby k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, kde není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba. Poplatková povinnost se vztahuje i na cizince, kteří mají trvalý nebo přechodný pobyt v Berouně.

V případě, že by za svoz komunálního odpadu platili i lidé, kteří žijí v nájemních bytech a nemají ve městě trvalý pobyt, výše poplatku by mohla být nižší. V současné době doplácejí obyvatelé Berouna za svoz komunálního odpadu i na tyto lidi. V některých nájemních bytech žijí vícečetné rodiny a majitel bytu, ve kterém tato rodina bydlí, zaplatí svoz odpadu poplatek jen za jednu osobu.

V tříděném odpadu se městu daří. Beroun v soutěži My třídíme obsadil druhou příčku v kraji v kategorii měst nad 10 tisíc obyvatel. Ve sledovaném období od října 2016 do září 2017 obyvatelé Berouna do kontejnerů odevzdali přes 673 tun papíru, 294 tun plastů a 427 tun skla.