Stalo se nepříjemnou tradicí, že nový rok s sebou přináší i zvýšení cen. Ani začátek roku 2011 nebude výjimkou.

Jak jsme již informovali, Berouňané si v příštím roce připlatí za svoz domovního odpadu. Za popelnici už totiž občané budou platit maximální možnou částku, a to 500 korun.

Tím ale zvýšené náklady na provoz domácnosti nekončí. Příští rok si připlatíme i za vodné a stočné.

O konečné regionální ceně vodného a stočného pro příští rok rozhodlo představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Beroun. „Cenu vodného určilo na 39,85 korun, stočného pak na 28,70 korun. Průměrný odběratel zaplatí za měsíc o necelých 20 korun více, než tomu bylo v roce 2010,“ uvedla ředitelka společnosti VaK Beroun Eva Krocová.

„Bez zvýšení ceny by společnost Vodovody a kanalizace Beroun porušila zákon a nesplnila povinnost obnovovat vodovody a kanalizace podle schváleného plánu. Ohroženy by byly investice v obcích a městech celého regionu. Mnohem častěji by hrozily havárie a přerušení dodávky vody,“ vysvětlila ředitelka společnosti VaK Beroun Eva Krocová.

Jen v roce 2009 vyčlenila společnost VaK Beroun na obnovu vodohospodářského zařízení 23 milionů, v letošním roce se jednalo již o 31 milionů a pro rok 2011 počítá dokonce s 38 miliony korun.