„Po dohodě s odborem dopravy začínají strážníci Městské policie Beroun upozorňovat řidiče, kteří své vozidlo ponechají zaparkované na parkovišti s časově omezeným stáním, že nesplnili svou povinnost vyznačit dobu příjezdu," uvedl velitel berounských strážníků Vladimír Hrotík.

Jedná se především o parkoviště u KD Plzeňka a u objektu České pošty, případně některá parkoviště v okolí mateřských a základních škol.

Tato parkoviště jsou vyznačená dopravní značkou IP 13b, na kterých je nutné ve vozidle viditelně umístit parkovací kotouč.

„Protože se jedná o poměrně nové dopravní značení, budou strážníci v průběhu měsíců května a června umisťovat na neoznačená vozidla upozornění.

Počínaje měsícem červencem 2016 již budou strážníci parkování vozidel bez vyznačeného času příjezdu, případně překročení maximální doby parkování, řešit jako přestupek, za který lze uložit v blokovém řízení pokutu až do výše 2 tisíc korun, případně jeho oznámením ke správnímu orgánu," upozornil Vladimír Hrotík.

Speciální parkovací hodiny, na kterých můžete označit čas příjezdu, můžete zakoupit například v papírnictví. „Tolerovat ale budeme i označení času příjezdu na papíru umístěném za sklem vozidla," dodal velitel strážníků.