„Více než polovina všech dlužníků má hlášený trvalý pobyt na ohlašovně městského úřadu v Králově Dvoře. Lidé, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu takzvaně na radnici, si bohužel myslí, že nemusí platit za svoz komunálního odpadu. Pak se zbytečně vystavují riziku sankcí, které zákon umožňuje aplikovat. Proto připomínám všem spoluobčanům, aby si hlídali termín splatnosti a uhradili poplatek včas, tedy do 31. května příslušného kalendářního roku,“ upřesnil místostarosta města Jan Šilhavý.

Pokud poplatek nezaplatí, mohou se rázem velmi divit; potom se poplatek dle zákona ztrojnásobí a poté je městským úřadem předán k vymáhání v rámci exekučního řízení. „V loňském roce muselo být předáno Exekučnímu úřadu v Berouně celkem 109 případů za roky 2016 a 2017 a celková vymáhaná částka přesáhla 220 tisíc korun,“ uvedla Romana Šimková.

V současné době se má věc tak, že všichni občané přihlášeni v Králově Dvoře, a i vlastníci nemovitostí, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, musejí platit místní paušální poplatek za komunální odpad.

„Ten je v současné době stanoven pro děti do 15 let a osoby nad 65 let na 600 korun a pro ostatní na 700 korun. Od poplatku jsou osvobozeny pouze osoby, které splňují podmínky Obecně závazné vyhlášky číslo 4/2017,“ podotkla mluvčí radnice. Těmi se rozumí například děti, za které není nutné platit poplatek do konce roku, ve kterém se narodily, jak stojí ve vyhlášce.