Zastaralé, vysloužilé a nevyhovující potřebám jednadvacátého století. Tak naposledy hodnotil nádražní budovu v Berouně generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda při slavnostním zahájení rekonstrukce. Teď Správa železnic dostala souhlas od ministerstva dopravy v pokračování modernizace dalšího úseku železniční trati, která je součástí nyní velmi problematické trati Praha-Smíchov – Beroun.

Důvod vybudování odbočky k Berounce je tak zřejmý. Zvýšit propustnost trati Praha – Beroun při výlukách.

„Po rekonstrukci se předpokládá zavedení desetiminutového špičkového intervalu příměstské dopravy do stanice Dobřichovice. Součástí stavby bude také výstavba trvalé odbočky Berounka v prostoru pod nadjezdem ve Slunečné ulici v Mokropsech, jejíž význam bude zejména pro zvýšení propustnosti trati při výlukách a dalších mimořádných situacích,“ napsala Nela Friebová, mluvčí Správy železnic s tím, že na rekonstruované trati dojde ke zvýšení traťové rychlosti na 120 kilometrů za hodinu.

Součástí rekonstrukce by neměly být pouze úseky mezi jednotlivými stanicemi, ale i přestavba železničních stanic Dobřichovice, Řevnice, Zadní Třebaň a Karlštejn, dále pak zastávky Všenory a mezistaničních úseků. Ve všech zmíněných stanicích bude dojde k výstavbě nových nástupišť o délce dvou set metrů, stejné parametry bude mít nástupiště i v zastávce Všenory. V jednotlivých dopravnách dojde k vybudování elektronického staničního zabezpečovacího zařízení, které umožní stavění vlakových cest mezi všemi dopravními kolejemi. Provoz se bude v budoucnu řídit z Centrálního dispečerského pracoviště (CDP) Praha.

Změna v Hořovicích

Centrální komise Ministerstva dopravy rovněž dala zelenou prodloužení podchodu ve stanici Hořovice, a to o přibližně dvacet metrů k budoucímu záchytnému parkovišti poblíž ulice Sklenářka. Dnes podchod vede pouze na druhé nástupiště. Zahájení realizace se předpokládá na jaře roku 2022, hotovo bude v následujícím roce. Nový výstup z podchodu bude zastřešený a osvětlený a díky šikmému chodníku plně bezbariérový.

„Hlavním přínosem investiční akce je zvýšení bezpečnosti železničního provozu propojením severní a jižní části města, které jsou historicky rozdělené drážním tělesem, a zvýšení atraktivity železniční dopravy vybudováním nového záchytného parkoviště,“ doplnila mluvčí Správy železnic Nela Friebová.