Nebezpečí, které hrozilo desítky let chodcům i řidičům motorových vozidel na nezajištěném úseku komunikace nad řekou Litavkou v centru Lochovic, již brzy pomine. Stejně tak snad opadnou obavy lidí, kteří tudy musí denně procházet či projíždět. Již nyní se pracuje na opravě nebezpečného břehu, na kterém by mělo být nainstalováno také zábradlí.

Nechceme zažít další tragédii

Již před časem jsme vás informovali o velmi úzké cestě, která vede v bezprostřední blízkosti bezmála dvoumetrové zdi nad říčkou Litavkou a která ani přes neštěstí, jež se tu před několika měsíci odehrálo, nebyla doposud zajištěna zábradlím.

„Na nebezpečí, které tu hrozí již od roku 1954, kdy povodeň vzala kus cesty i se zábradlím, upozorňuji již celá léta,“ říká Miroslav Janoch, dvaasedmdesátiletý otec, kterému tu před časem z cesty spadl syn a utopil se. Nešťastný muž nedává za smrt syna nikomu vinu, jedná jen z obavy, aby se zde neodehrála další tragédie.

„Jsem opravdu úplně nadšená, že cesta konečně projde rekonstrukcí a že se všichni dočkají zábradlí,“ říká také jeho manželka Libuše Janochová. „Vezmětě si jen to, kolik dětí denně tímto kritickým úsekem projde. To raději nechci ani domyslet, co by se mohlo stát,“ líčí obyvatelka Janochová.

Lidé se konečně dočkali změny

„Na první pohled je zřejmé, že cesta není bezpečná. Vždy, když tudy s dětmi procházím, snažím se držet co nejdál od břehu. Pokud tu potkáme auto, tak ale není kam uskočit. Jedině vlézt na zeď,“ líčí obyvatelka Lochovic, která si nepřála být jmenována.

Práce na celkové rekonstrukci nestabilní zdi, která tvoří nosník pro komunikaci nad ní, začaly 4. června a budou pokračovat zhruba do konce měsíce. „Na celém úseku od jezu bude vybudována nová stěna a dojde k opevnění vyústění povrchových vod lomovým kamenem,“ přibližuje rekonstrukci technik Povodí Vltavy Zdeněk Košlík. Podle něho je hlavním důvodem zásahu úsek zdi nad jezem, který je podemletý vodou, a je tu tedy narušena statika komunikace. Při práci dělníci využívají těžké techniky, jejíž pomocí bude odtěžena část břehu. Ta se pak stane nosníkem nové stěny. „Ve čtvrtek se uskuteční další jednání kvůli instalaci zábradlí,“ říká hlavní technik.

Cena se vyšplhá na statisíce korun

V průběhu oprav, které by se měly vyšplhat zhruba na jeden milion pět set tisíc korun, bude cesta zcela uzavřena. „Spojovací materál musí uzrát, jinak by mohlo dojít k sesutí zdi,“ tvrdí Košlík. Termín rekonstrukce podle všeho zbrzdil nedostatek finančních prostředků. „Již v loňském roce byla vyhotovena projektová dokumentace, ale finanční možnosti nedovolily dřívější realizaci stavby,“ vysvětluje zpoždění Bohumil Nekut, vedoucí provozního střediska Beroun závodu Berounka Povodí Vltavy.