Již minulý týden si stavební firma Vistoria převzala staveniště. Práce budou vskutku komplexní a dotknou se celého objektu. Dojde k rozšíření jednotlivých tříd na stávající terasu a směrem do zahrady. Celý objekt směrem do ulice bude mít novou sedlovou střechu a sjednotí se i architektonický ráz fasády.

„Součástí navržených úprav je mimo jiné rozšíření prostoru k hraní, řešení nové konstrukce krovu, instalace malého nákladního jídelního výtahu, rekonstrukce a rozšíření sociálního zázemí, výměna oken, celkové zateplení fasády a řešení nových přístaveb,“ vyjmenoval místostarosta Berouna Michal Mišina a doplnil, že v plánu je i výměna a rozšíření jednotlivých instalací topení, plynu, elektřiny, vody, kanalizace a vzduchotechniky.

Řešení stavebních úprav má vyjít v maximální možné míře ze stávajícího uspořádání. To znamená, že hlavním prostorem každého oddělení bude herna. Na ni vždy naváže šatna a WC s umývárnou dětí a sprchovým koutem. „Cílem je vytvoření moderní školky s odpovídajícím prostorovým a hygienickým zázemím pro další činnost zařízení s plánovanou kapacitou tří plnohodnotných oddělení celkem pro 75 dětí,“ upřesnil místostarosta.

Kvůli stavbě muselo město najít pro mateřinku náhradní prostory. Rodiče ale své ratolesti nemusí vodit daleko. Děti se svými učitelkami v současnosti využívají místnosti v sousední ZŠ Komenského, které byly upraveny pro potřeby předškolního zařízení.