Před samotným lovem si musí myslivci dát do pořádku nejen zbraně, ale zejména doklady, jako jsou například zbrojní pas či lovecký lístek. Myslivci by však neměli zapomínat ani na pojištění.

Pojištění odpovědnosti z výkonu práva myslivosti je ze zákona povinné a poskytuje myslivci ochranu v případě škod způsobených na zdraví a majetku. Účastnit se honu bez platného pojištění totiž může přijít velmi draho. Podzimní lovy patří k období, kdy jsou policisté z odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál v největší pohotovosti.

Každoročně vyrážejí na myslivecké akce, aby provedli řádnou kontrolu zbraní, průkazu zbraní, zbrojních průkazů, loveckých lístků, povolenek nebo pojištění. Jít na hon s prošlým pojištěním či zbrojním průkazem, je holé šílenství.

A co dále kontrolují policisté v rámci dohledu? Alkohol. Při každé kontrole, která na akci probíhá, se dotyčný „nimrod“ podrobí i orientační dechové zkoušce. A běda, jak nadýchá. Vzhledem k tomu, že má v držení zbraň, je postih přísný. Každá kontrola se zaznamenává a archivuje.

Za myslivecké sdružení Habrový potok na to upozorňuje Josef Šinkner: „Zranění, která se stávají při honech, jsou ve většině případů vážnějšího charakteru. Proto je na místě opravdu velká opatrnost s manipulací se zbraní a nebýt ukvapený po každé ráně. Mnohdy jsou střelci blízko sebe a bezhlavě vystřelit může znamenat i smrt pro kamaráda. Každý myslivec si ručí za svou ránu, kterou vystřelí. Při nástupech proto každý závodčí i velitel honu na bezpečnost upozorňuje a nabádá je, aby si vždy pořádně rozmysleli, kam vystřelí. Dále jim také říká, kam smí střílet a kam nesmí,“ doplňuje.

V současné době se myslivci zaměřují na lov divočáků, které střílí po celý rok a také na srny a srnčata. Ty střílí až do konce roku. Vysokou, což je jelen, laň i telko mají na mušce od srpna do 15. ledna. V září ukončili lov srnců.

Hony i naháňky musí myslivecká sdružení nahlásit na příslušný městský úřad, a tak se občas na nich objeví na kontrole i policie. „Když jdu ale na čekanou, tak o tom neví nikdo, ani moje manželka,“ poznamenal Josef Šinkner.

Berounský region je po myslivce zajímavý stavem spárkaté zvěře. „Máme hodně daňků, jelenů, srnců, divočáků i muflonů. Při lovu spárkaté zvěře musíme každý ulovený kus označit plombou, a to ještě před vyvrhnutím. Také mu musíme vyplnit původní list. Pak teprve můžeme začít se zastřeleným zvířetem manipulovat,“ popsal Josef Šinkner s tím, že v současné době je nejvíce trápí divočáci.

„Původně jsme si mysleli, že se nám podařilo pravidelným odstřelem jejich počet zredukovat, protože jsme jich loni zastřelili během mysliveckého roku, který trvá od začátku dubna do dubna, 219. Zmýlili jsme se ale. Všude kolem jsou neskutečně rozryté louky. Opět zde způsobili ohromné škody na soukromém majetku,“ vysvětlil Josef Šinkner a upozornil na to, že jeho kamarád v sobotu ráno zastřelil sedmdesátikilového lončáka kňourka, což je mladé prase.

„Přišel tam v rudlu s dalšími dvaceti prasaty. Když vám na louku přijde takový počet divočáků a začnou rýt, tak po nich zůstane spoušť. Kromě divočáků máme v honitbě ze škodné zvěře lišky a kuny,“ vysvětlil náruživý myslivec.

Co ale myslivcům ze sdružení Habrový potok, které v berounském regionu patří k těm největším, chybí, jsou kachny, zajíci i bažanti. Pokud se někde vyskytnou, tak jsou jen z umělých chovů. „Nějaké kachny jsou na řece v Nižboru. Na rybníkách je téměř nevidíte. Bažantů v celé naší honitbě, která v rozloze 1620 hektarů zasahuje katastr obce Hudlice, Nový Jáchymov, Otročiněves, Stadonice a Nižbor, máme asi padesát. Možná, že jich je i méně,“ konstatoval Josef Šinkner.