Drobné nedostatky

Hygienici, kteří se při kontrolách zajímají především o zásobování pitnou vodou, podmínky pro osobní hygienu a ubytování, loni odhalili jen menší nedostatky. Během 141 kontrol nepadla ani jediná pokuta – a nedostatky provozovatelé většinou hned odstranili. Šlo třeba o vyvěšení cedulí u umyvadel či nahrazení ošuntělých talířů novými, vyskytly se i přeplněné chatky nebo chybějící úložné prostory.

Rodičům hygienici radí, aby věnovali pozornost zdravotnímu stavu dítěte. „Je lepší, aby odjedlo na tábor s několikadenním zpožděním, než aby bylo hned po příjezdu izolováno – nebo si pro ně rodiče museli přijet,“ upozornila Dana Šalamunová ze středočeské hygienické stanice. Zkušenosti z posledních let pak přinášejí i další doporučení: dohlédněte, aby dítě na tábor nevezlo vši. I v tomto případě je rozumnější odjezd o den dva odložit, než se problém vyřeší.

Táborová doporučení hygieniků- Zjistěte si předem přesnou adresu pobytu na táboře a termín návratu.
- Doprovoďte dítě na místo, odkud na tábor odjíždí, osobně je předejte vedoucímu a požádejte jej o telefonní kontakt.
- Informujte vedoucího a zdravotníka o případných zdravotních omezeních dítěte; sdělte, zda je plavec, či neplavec.
- Vybavte dítě dostatečným množstvím léků, které užívá trvale, a o této skutečnosti informujte zdravotníka zotavovací akce.
- Pokud dítě napíše o negativních zkušenostech ze svého pobytu (stěžuje si třeba na nedostatek stravy, nadměrnou fyzickou zátěž, tělesné tresty a podobně), tyto skutečnosti prověřte – například písemným dotazem hlavnímu vedoucímu nebo osobní návštěvou tábora.

Zájem stále stoupá

Tábory musí pořadatelé ohlásit hygienikům předem; s měsíčním předstihem. Aktuálně je nahlášeno 205 akcí se 20 146 přihlášenými účastníky. Číslo to však není konečné. Nahlášeny zatím byly převážně pouze akce konané v červenci. Jisté je, že rok od roku se počty zvyšují. Loni bylo za celé prázdniny nahlášeno celkem 295 akcí, jichž se dohromady účastnilo 24 214 dětí. Nejvíce jich bylo na Příbramsku (58), Benešovsku (42) – a také na Kutnohorsku a Rakovnicku (39). Naopak jen v ojedinělých případech se tábory konaly na Kladensku a Nymbursku (po dvou); příliš lákavé nebyly ani Kolínsko, Praha-východ a Praha-západ (s pěti akcemi). V roce 2016 se ve středních Čechách organizovaně rekreovalo 22 403 táborníků.

Podmínky účasti dětí na zotavovací akci:- Zdravotní způsobilost dítěte k účasti na ní a podrobení se stanoveným pravidelným očkováním (vyjma případů, kdy rodič prokáže, že je dítě proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci)
- Absence známek akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu)
- Písemné prohlášení rodiče o takzvané bezinfekčnosti (nesmí být starší než jeden den) – potvrzení, že dítě ve 14 kalendářních dnech před odjezdem nepřišlo do styku s osobou trpící infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani nemá nařízeno karanténní opatření

Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje