V budoucnu by měla převážná část železniční trati mezi Berounem a pražským Smíchovem vést tunelem, dlouhým bezmála pětadvacet kilometrů. Sestaven má být z jednokolejných tubusů pro každou traťovou kolej.

Předběžný odhad nákladů je padesát miliard korun. Předpokládaný začátek stavby je přitom stanoven na rok 2028.

Cesta z Berouna do Prahy by pak měla trvat zhruba dvanáct minut. Stávající trasa vedoucí kolem Berounky by měla být dále využívána pro regionální dopravu.

Nyní Správa železnic udělala první kroky, když na profilu zadavatele zveřejnila nadlimitní veřejnou zakázku týkající se zpracování aktualizace dokumentace pro územní řízení včetně zpracování EIA o posuzování vlivů na životní prostředí, aktualizace podrobného geotechnického průzkumu i jeho autorského dozoru.

Předběžná hodnota zakázky je odhadována na 160,5 milionu korun bez DPH. Nabídky budou přijímány do 18. srpna.