Obyvatelé Hořovic mají do lesoparku Dražovka jen pár kroků. Nachází se totiž těsně za městem. Lidé tak mají jedinečnou možnost každodenních procházek. Podle odborníků Dražovka navíc čistí vzduch ve městě. Oblíbenost lesoparku paradoxně stěžuje městu možnost ho udržovat. Lidé mají stromy rádi, často chrání i ty, které jsou za hranicí hospodářských lhůt.

Nechtěná paseka
Zástupci města jsou přesvědčeni o tom, že les zvláštního určení, kterým Dražovka je, by neměl být přestárlý. „Když zde necháme stromy přes léta, která jsou stanovená, tak znemožníme samovolné omlazování lesa. Pak by vše skončilo velkou pasekou," upozornil starosta Hořovic Ondřej Vaculík. To potvrzují i zástupci společnosti Lesospol Zbiroh, která o Dražovku pečuje. „Postupná obnova lesa je velmi důležitá. Kdyby se s lesem nic nedělalo, začnou se navíc objevovat souše, které by mohly padat a být tak velmi nebezpečné," konstatoval jednatel Lesospolu Zbiroh Václav Vlček.

Unikátní výskyt
Běžná údržba lesoparku je nyní specifická tím, že zde dostává šanci jedle. Její výskyt je unikátní, v jiných oblastech ji totiž běžně spásá zvěř. V Dražovce zvěře ale moc není, a to hlavně díky pejskařům. Psi ji už léta odhání.
V současné době probíhá těžba stromů kolem jedlí. „Uvolňují se stromy, které jsou hodnoceny jako ne úplně jedinečné, a dává se příležitost jedli, která je unikátem, na který se jezdí dívat přírodovědci," vysvětlil starosta.

Návštěvníci Dražovky mohou být až do konce března svědky šetrné údržby, dřevo se totiž stahává za pomocí koně. „Kácíme směrem k nejbližší cestě, za pomocí koně se kmeny vytahají k cestě, až pak se připnou za traktor. Postupujeme tak, aby se jedle co nejméně poškodily," popsal za Lesospol Zbiroh Václav Vlček. Při návštěvě hořovické Dražovky by měli lidé sledovat výzvy, které na současnou údržbu upozorňují a zároveň omezují přístup do některých lokalit.