Krátce po 21. hodině ve čtvrtek 18. června večer prořízl ticho berounských ulic zvuk sirén. Operačnístředisko integrovaného záchranného systému přijalo zprávu, že na zimním stadionu v Berouně uniká čpavek. Na místo okamžitě vyjeli profesionální hasiči, záchranáři a policisté. Hluk sirén a světla majáků přilákalo k zimnímu stadionu řadu zvědavců, kteří netrpělivě čekali na zprávu o tom, co se vlastně děje.

Naštěstí únik několik kilogramů čpavku bylo jen téma pro cvičení složek integrovaného záchranného systému. Cvičení, které se na zimním stadionu neprovádělo posledních sedm let, mělo prověřit připravenost všech složek na krizové situace.

Hasiči, kteří se převlékli do speciálních obleků, nejprve museli vyvést ze stadionu figuranty. Na ně již venku čekali záchranáři. Hasiči následně začali kropit prostor zimního stadionu, aby čpavek klesl k zemi a neunikal z objektu. Po opuštění areálu zimního stadionu se museli všichni podrobit dekontaminaci.Nejhůře postiženímuseli svléknout oblečení a byli osprchováni, podobný postup čekal i na hasiče.

Akce trvala necelé dvě hodiny. Připravujeme pro vás vyjádření velitele zásahu, představitelky berounských záchranářů a vedoucího zimního stadionu, kteří zásah zhodnotí.