Díky nim dokáže dojet včas i na odlehlá místa v berounském regionu.
Do roku 2010 byla v regionu pouze dvě stanoviště. Představitelé Zdic se ale rozhodli investovat finanční prostředky do vybudování nového stanoviště v jejich městě, které bylo otevřeno před necelými pěti lety. Náklady na jeho vybudování dosáhly částky zhruba 9 milionů korun. Pěti miliony přispěl formou dotace Středočeský kraj a zbytek zaplatilo město ze svého rozpočtu.
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje zajišťuje přednemocniční péči v největším kraji České republiky a má jednu z nejhustších sítí výjezdových stanovišť.
Sanitní vozy jsou připraveny vyjet k zásahu ze 38 základen. Díky smluvním partnerům – Asociaci Samaritánů ČR a TransHospital – je jejich počet navýšen o dalších 5. V čase prázdnin je v provozu i vodní záchranná služba na Slapské přehradě, která v minulém roce ošetřila 62 pacienty.
Přes den je k dispozici ve Středočeském kraji 47 posádek rychlé zdravotnické pomoci, 16 posádek rychlé lékařské pomoci, 16 posádek rendez-vous. V minulém roce uskutečnily posádky rychlé zdravotnické pomoci 77 530 primárních výjezdů, posádky rychlé lékařské pomoci 20 468 výjezdů a ve 25 487 případech vyjela vozidla v systému rendez-vous.
„V roce 2014 posádky Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje uskutečnily na základě tísňové výzvy 107 493 výjezdy a ošetřily 104 867 pacientů, což je meziročně přibližně o tisíc méně. Hranice 100 000 ošetřených pacientů padla v roce 2013. Mírně klesající trend v počtu ošetřených pacientů z uplynulého roku je zaznamenán poprvé po skoro dvaceti letech," uvedla mluvčí Záchranné služby Středočeského kraje Petra Effenbergerová.
Záchranáři zasahovali u 19 587 úrazů, a to včetně dopravních nehod, Poskytli přednemocniční péči u přibližně 2 000 infarktů a 3 500 cévních mozkových příhod. Resuscitace proběhla u více než 1 100 pacientů, a to se zhruba 40% úspěšností.
Z celkového počtu ošetřených trpělo 57 714 somatickým onemocněním, v 6 350 případech byla důvodem k výjezdu psychiatrická diagnóza a v 838 případech sebevražda nebo sebevražedný pokus.
Pozitivní je, že se nadále zkracuje průměrný dojezdový čas záchranné služby, který se dlouhodobě pohybuje na hranici devíti minut. Pouze v 1 % případů nedokázali středočeští záchranáři splnit legislativou určený dojezdový čas dvaceti minut.
Tento ukazatel je pozitivně ovlivněn využitím nových technologií v operačním středisku a aktualizací map v GPS navigacích ve vozidlech záchranky.

Zdice – Představitelé Zdic
v lednu ukončili další etapu revitalizace lesoparku Knihov. Po slavnostním otevření naučné Tyršovy stezky a dětského hřiště, kterého se v září loňského roku účastnil také ministr školství Marcel Chládek byla v areálu lesoparku vybudována nová lávka pro pěší a chodník. Městu Zdice se na tuto část rozsáhlé projektu na obnovu lesoparku, podařilo získat dotaci ze středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství ve výši pěti milionů korun.
Výstavba nové lávky, chodníku podél lesoparku, výřez starých stromů a výsadba 
nových dřevin si vyžádaly 
celkové investiční náklady 
ve výši 5,9 milionu korun.
Nová lávka, kterou mohou využívat pěší i cyklisté, propojila severní část města s areálem lesoparku Knihov a přilehlou obytnou částí města. Přínosem jistě bude i pro obyvatelé lokality pod Knihovem a lidi, kteří pracují v Kostalu. Ti si mohou přes lávku zkrátit cestu do práce.⋌