Děti pamětníky navštíví, zaznamenají jejich vyprávění a zpracují z něj reportáž. Žáci budou mít mimo jiné možnost navštívit Český rozhlas a vidět naživo, jak vzniká radio dokument.

Projekt bude slavnostně zakončen závěrečnou prezentací, kde mladí dokumentaristé představí příběhy svých pamětníků svým spolužákům, rodičům, pedagogům, zástupcům města i veřejnosti. Jejich výstupy se také stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak coby cenný zdroj informací o moderních českých dějinách dostupné dnešním i příštím generacím.

"Uchovávat v paměti pohnuté dějiny našeho národa je naší povinností. A je nejen nesmírně zajímavé, ale současně i velmi poučné, když za každou významnou událostí slyšíte příběh konkrétních lidí, osudy našich sousedů. V tu chvíli se ta dějepisná stať stává srozumitelnou, jasnou a pochopitelnou. A každý ten lidský příběh skýtá velmi blízké poučení pro současníky, i pro budoucí generace. Děti u mikrofonů jsou nadšené, překvapené i dojaté," hodnotí začátek projektu koordinátorka projektu MAP II. pro vzdělávání Renata Hlavešová.

Závěrečná prezentace se uskuteční 30. 5. 2019 v Černošicích v Klubu Kino. Podrobnosti budou zveřejněny v dalším průběhu projektu. Všechny žákovské reportáže, životopisné texty a fotografie budou zveřejněny na jaře 2019 na webu projektu MAP II.

Projekt Příběhy našich sousedů vznikl pod taktovkou organizace Post Bellum. Od roku 2012 do ledna 2019 se do projektu Příběhy našich sousedů v celé České republice zapojilo už 661 českých škol s 4234 žáky a studenty, kteří zdokumentovali na tisícovku pamětnických příběhů.

Cílem nebylo zapojit jen elitní školy a nejnadanější žáky, ale zpřístupnit touto formou moderní dějiny co nejširšímu okruhu čtrnáctiletých a patnáctiletých žáků a studentů. Výsledné dokumenty je možné zhlédnout ZDE.

Renata Hlavešová