Tehdejší návrat do své domoviny poznamenal i přátelství dvou dívek – Boženy Lepičové a Marie Miorelli. Boženka tehdy dostala na památku od Marie přívěsek srdíčka, Boženka zase Marii obdarovala sazenicemi švestky, neboť si je Italové velmi oblíbili.

Právě příběh vypovídající o vztazích mezi Čechy a Italy byl námětem pro projekt místní základní školy. Koncem ledna se v jedné třídě sešli žáci 4. a 5. třídy, současný a bývalý starosta Chyňavy, starostka Unhoště a ředitelka tamější ZUŠ, učitelé ze ZUŠ Milín a jejich tři bývalé studentky, manželé Regaiolli spolu s paní Beerovou, která dnes nosí „zděděné“ srdíčko na krku, a jejími vnuky.

Mimo obecných reálií si žáci vyslechli také vyprávění potomka italských vysídlenců a brzy měli svůj pracovní list plný. Nejen u žáků sklidil velký úspěch animovaný film postavený na zmiňovaném příběhu, který vytvořili učitelé a studentky ze ZUŠ Milín. Po zhlédnutí filmu už na malé studenty čekal úkol nejtěžší – natočit za pomoci modelíny, pastelek a tabletu vlastní, jednoduchý animovaný film.