V Základní škole Lochovice se uskutečnilo školní kolo soutěže Paragraf 11/55. „Soutěž poukazuje na dodržování zákonů běžného života. Žáci šestých a devátých tříd si v projektu ověří, zda například rozumí dopravní situaci na silnicích,“ uvedla ředitelka Základní školy Lochovice Ivana Eklová a dodala, že soutěž klade důraz i na týmovou práci. „Děti se učí ve skupinách obhajovat nejen své vlastní názory, ale učí se akceptovat i názory ostatních. Žáci odpovídají na soutěžní dotazy a porota hodnotí jejich obsah i prezentaci,“ dodala Ivana Eklová. Lochovická škola zasadila soutěž do ekologického týdne. „Získáváme přehled o základních pravidlech,“ prozradila žákyně Denisa Hůlová, která v loňském roce postoupila do oblastního kola soutěže.