„Pořadatelé kulturních akcí, kteří se chtějí ucházet o finanční podporu, se mohou obrátit na Odbor školství, kultury a vnějších vztahů, kde dostanou bližší informace a potřebné podklady,“ uvedla mluvčí berounské radnice Pavla Švédová.

Berounští zastupitelé finančně podporují organizátory kulturních akcí formou grantů už řadu let. Žadatelé jsou rozděleni do dvou skupin, a to na pořadatele jednorázových akcí a na organizátory zajišťující celoroční nabídku kultury ve městě.

„Loni město na kulturní dotace pro celkem pětatřicet kulturních projektů uvolnilo částku 1 455 000 korun,“ doplnila Pavla Švédová.

Město ale zároveň provádí i zpětnou kontrolu, aby nebyly veřejné finance zneužívány. „Město Beroun může průběžné kontrolovat hospodaření a účelné využití dotace. Při zjištění neplnění ujednání smlouvy, navrhne postup směřující k nápravě nebo vrácení dotace či její části,“ upozornila Pavla Švédová.

Kulturní granty získávají osvědčení pořadatelé akcí ve městě, ale každý rok se mezi nimi najde i nováček. Kdo to bude tentokrát?