Do konce ledna musí zájemci podat na berounskou radnici žádost o sportovní grant. Formuláře totiž musí být odevzdány do konce ledna.

„Dotace jsou určeny pro organizace pracující v oblasti sportu s působností na území města Berouna, které mají ve svých stanovách uvedenu jako hlavní činnost právě provozování sportovních a tělovýchovných činností. Dotace se poskytuje na podporu sportu a volnočasových aktivit,“ uvedla tisková mluvčí radnice Pavla Švédová.

Zastupitelé poskytují finanční podporu především na dlouhodobou systematickou činnost mládeže v oblasti sportu, ale i na pořádání sportovních akcí mimořádného a reprezentativního charakteru.

V loňském roce se svou žádostí uspělo 14 sportovních klubů i jednotlivců, kteří si mezi sebou rozdělili 4,5 milionu korun.

„Žádost lidé najdou na webových stránkách města. Dotace se poskytuje dle výběrového řízení, které provede komise pro sport a spolkovou činnost, a po rozhodnutí rady a zastupitelstva města,“ dodala Švédová.