Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vrátilo Správě železnic dokumentaci o vlivu stavby na životní prostředí. Správa železnic ji bude muset přepracovat. Bez dalších detailů a důvodů to uvedlo na svých stránkách ministerstvo.

„Na základě prostudování výše uvedené dokumentace dospělo MŽP k závěru, že předložená dokumentace neodpovídá požadavkům zákona, proto byla vrácena oznamovateli,“ uvedlo ministerstvo životního prostředí. Dokumentaci zpracoval pro Správu železnic Sudop Praha.

Portál Branický most.
Beroun s Prahou spojí nejdelší český tunel. Stavba železniční trati je prioritou

„Připomínky MŽP jsou formálního charakteru, jejich zapracování není časově náročné a nemá vliv na harmonogram projekčních prací,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

O novém tunelu se mluví desítky let, přípravy na stavbu zastavil v roce 2010 tehdejší ministr dopravy Vít Bárta, za minulé vlády se projektování tunelu znovu obnovilo. Správa železnic aktuálně uvádí termín zahájení stavby v roce 2028.

Novostavba trati Praha - Beroun (Berounský tunel).Novostavba trati Praha - Beroun (Berounský tunel).Zdroj: Správa železnic

V trase již probíhá geotechnický průzkum. Správa železnic v červnu uzavřela rámcovou smlouvu se sdružení firem GeoTec-GS a SG Geotechnika na podrobný geotechnický průzkum v hodnotě 285 milionů korun. V srpnu objednala první práce za 150 milionů korun. Práce zahrnují zejména zhotovení vrtných prací, hydrogeologických vrtů, polních zkoušek, laboratorních zkoušek a geofyzikálního průzkumu a vyhodnocení provedeného geotechnického průzkumu.

Praha – Beroun za 13 minut

Celkem 24,7 kilometru dlouhý tunel bude postaven na rychlost 200 km/h. Má výrazně zkrátit dobu jízdy: z Prahy-Smíchova do Berouna pojede vlak 13 minut, až do Plzně za 45 minut. Uvolní stávající trať podél Berounky pro příměstské vlaky, ostatní doprava pojede tunelem. Tunel je navržen jako dvojice jednokolejných trub ražených metodou TBM.

Z tunelu je navržena odbočka na Branický most ve směru Praha-Krč a na druhé straně sjezd do stanice Beroun, neboť na přímou trasu tunelu má dále navázat nová vysokorychlostní trať ve směru do Plzně.

Největší silniční tunelovou stavbou v Česku je komplex Blanka v Praze.
Tunely v Česku: Praha triumfuje v Evropě, v šalinách vítězí Brno

Tunel má vyřešit problémy současné tratě Praha-Smíchov – Beroun, která patří k nejproblematičtějším v celé síti. Trať kapacitně nestačí a časté poruchy vedou ke kolapsům vlakové dopravy. Správa železnic se ji snaží postupně zmodernizovat. Tunel ponese název Berounský. Od původně zvažovaného názvu Tachlovický Správa železnic upustila.