Hořovická nemocnice stejně jako mnoho jiných nemocnic v České republice zaměstnává v rámci projektu ministerstva zdravotnictví lékaře z Ukrajiny. Ti mohou po uznání vzdělání z domovské země začít pracovat prozatím bez aprobace pod dohledem jiného zkušeného lékaře. Lékaři z Ukrajiny si musí aprobační zkoušku dodělat do roka. Ministerstvo zdravotnictví výjimku udělilo na žádost Asociace krajů, kterým lékaři v nemocnicích chybí.

V hořovické nemocnici nyní pracují dva ukrajinští lékaři. „Z důvodu celorepublikového problému, kterým je nedostatek lékařů, jsme se rozhodli zapojit do projektu Ministerstva zdravotnictví a zaměstnat lékaře ze zahraničí. Jedná se o pilotní projekt Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny. V rámci tohoto projektu pracují v naší nemocnici dva lékaři ze zahraničí,“ informovala tisková mluvčí Nemocnice Hořovice Petra Horáková.

Lékaři vykonávají praxi na anesteziologicko-resuscitačním oddělení a na oddělení interním. „Postupují dle standardu vzdělávání v České republice, což znamená, že si nyní plní praktickou část aprobační zkoušky,“ vysvětlila Petra Horáková, a upozornila, že lékaři mají vydaná povolení od Ministerstva zdravotnictví vykonávat odbornou praxi lékaře na území České republiky, a to za účelem nabývání odborných nebo praktických zkušeností v daném oboru.

„Ta se vykonává vždy pod přímým odborným vedením školitele, zkušeného atestovaného lékaře na zdravotnickém pracovišti v délce trvání pěti měsíců v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. V průběhu praxe uchazeč vypracuje pět případových studií, ze kterých si zkušební komise vybere jednu případovou studii, kterou uchazeč v rámci ústní zkoušky bude následně obhajovat,“ popsala proces mluvčí nemocnice.

Ilustrační foto.
Nové lékaře netáhnou ani peníze. Pomohou u sester?

„Z vlastní zkušenosti vím, že lékařů cizinců je v našem okrese hodně. Moje zubní lékařka je dokonce z Novosibirska a je moc pečlivá. Je mi jedno, jestli mě ošetřuje Čech či cizinec. Důležité pro mě je, abych mu rozuměla a aby to byl ve svém oboru odborník,“ sdělila Jitka Červená.

Systém začleňování lékařů s trvalým pobytem a vzděláním mimo Evropskou unii není nijak jednoduchý. Podléhá několika pravidlům. Na počátku celého procesu je volné pracovní místo pro kvalifikovaného zdravotnického pracovníka, o které nemá český uchazeč zájem. Když se na podkladě předložených dokumentů, životopisu a často opakovaného osobního kontaktu nemocnici podaří vybrat pro danou pozici vyhovujícího zájemce ze zemí mimo Evropskou unii, uběhne ještě hodně času, než dotyčný uchazeč do zaměstnání nastoupí.

Jedná se zhruba o jeden rok. Během této doby se prověřuje a uznává jeho vysokoškolský diplom a schvalují další potřebné dokumenty, které jsou nezbytné k výkonu práce lékaře nebo jiného kvalifikovaného zdravotnického pracovníka v České republice. „Naše nemocnice klade důraz na to, aby vybraní lékaři věnovali výše uvedený čas jazykové a odborné přípravě. Je to důležité pro jejich začlenění. Lékaři měli již při nástupu splněnu první část aprobační zkoušky, při které se ověřují odborné znalosti, znalosti systému zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní péče v České republice,“ upozornila Petra Horáková.

Při změně zákonů ministerstva zdravotnictví byly upraveny i požadavky na akreditované pracoviště. Vedení Nemocnice Hořovice na změny okamžitě zareagovalo a dle pokynů ministerstva podalo žádost o udělení této akreditace. „Očekáváme, že nám bude v nejbližších dnech žádost pro vykonávání praxe zahraničního lékaře v naší nemocnici ministerstvem zdravotnictví schválena,“ sdělila mluvčí nemocnice.

Ilustrační foto.
Investice do středočeských nemocnic vyjdou na 76,5 milionu korun