Obec Zaječov uspěla v žádosti o dotaci a získala finanční podporu na revitalizaci obecního úřadu. „Dotaci jsme získali v rámci Operačního programu Životního prostředí. Náklady na akci dosahují přibližně 5,5 milionu korun,“ uvedla starostka Zaječova Marcela Kořánová s tím, že obec se na revitalizaci podílí deseti procenty.

Projekt revitalizace umožnil zateplení budovy obecního úřadu, výměnu střešního pláště, oken a dveří a jeho součástí byla i výměna starého kotle na tuhá paliva za ekologický zdroj tepla. Zaječovští uspěli v žádosti o dotaci na první pokus. „Měli jsme starý zdroj na uhlí. Vzhledem k tomu, že dotační titul podporoval právě výměnu neekologických uhlových zdrojů za ekologické, měli jsem velkou pravděpodobnost,“ pokračuje Marcela Kořánová.

Zaječovští nyní celý projekt dokončují. Automatický kotel už ale nyní vytápí již zmíněnou obřadní místnost, zasedací místnost, kanceláře a dokonce i hasičskou zbrojnici nebo kino. Vytápí se tak místnosti, které se dříve nemohly 
v zimních měsících využívat. Celá budova obecního úřadu se tedy může využívat celoročně. „Je to tak i s kinem. Dříve jsme mohli promítat pouze v létě, nyní můžeme i v zimních měsících,“ uzavřela Marcela Kořánová. A tak zatímco se jinde kina zavírají, v Zaječově jeho provoz rozšířili.

Revitalizace obecního úřadu není jediným aktuálním projektem Zaječova. V příštích vydáních přineseme více informací o dalších projektech obce.