Nyní jsou ale na samém začátku, kdy se jim podařilo od obce odkoupit za jednu korunu budovu, pro kterou se nenašlo využití a zastupitelstvo plánovalo její demolici.

Dvě cyklostezky

V Občanském sdružení Zděná se sešli příznivci záchrany budovy, která byla v roce 1749 přestavěná na hostinec. „Koncem roku 2012 jsme navrhli záměr volnočasového centra pro občany,“ konstatoval předseda Občanského sdružení Zděná Aleš Krajdl s tím, že budovu s názvem Zděná hodlají nejen zachránit, ale chtějí zde zkusit vytvořit prostory, které by mohli využívat všichni občané, a to děti i dospělí. „Zděná stojí ve středu Zaječova, je to historická budova, která architektonicky na náves patří. Neměli bychom také zapomínat na to, že se zde schází dvě cyklostezky, že se nacházíme ve středu Brd a návsí tak projíždí mnoho cyklistů a prochází mnoho turistů, proto plánujeme ve Zděné i již zmíněné informační centrum,“ pokračuje Aleš Krajdl.

A jak se podařilo lidem ve sdružení Zděná vysvětlit zástupcům obce, že by se mělo dát přednost záchraně před demolicí? „Přišli jsme s projektem Zděná na zastupitelstvo, kde jsme hodinu a půl prezentovali projekt. Nakonec nám zastupitelé odsouhlasili, že nám budovu prodají za jednu korunu,“ pokračuje Aleš Krajdl. Dále zmínil, že zastupitelé původně přislíbili Občanskému sdružení Zděná dva miliony korun, které byly původně vyčleněné na demolici. Nakonec ale své rozhodnutí zrušili.

Občanské sdružení sice dva miliony jako příspěvek na rekonstrukci nezískalo, ale přesto obec projekt podpořila. „My jsme občanské sdružení podpořili v roce 2013 tím, že jsme za jednu korunu prodali nemovitost v obci Zaječov s pozemkem. Dále jsme nechali zpracovat projektové dokumentace a analýzy, které vyžadoval v loňském roce stavební úřad,“ konstatovala starostka obce Zaječov Marcela Kořánová s tím, že částka dvou milionů korun sice na demolici v rozpočtu vyčleněna byla, ale nakonec by demolice stála půl milionu korun. „Jestliže budova v polovině roku změnila vlastníka, tak nemůže nikdo počítat s tím, že dva miliony z obecního rozpočtu půjdou do soukromých rukou,“ upozornila starostka Zaječova.

Trámy a latě

Od obce Občanské sdružení Zděná sice dva miliony nezískalo, ale obec Zaječov přispěla například částkou sedmdesáti tisíc korun na nákup střešních trámů a latí. Dalších deset tisíc získalo sdružení na činnost. „Podobným způsobem podporujeme všechny neziskové organizace v obci. V letošním roce si Občanské sdružení Zděná požádalo o příspěvek na nákup střešních tašek. Objekt se nyní nachází v soukromých rukách a do budoucna se zde plánují podnikatelské záměry. Vzhledem k tomu zastupitelstvo rozhodlo, že obec nebude podporovat tyto podnikatelské záměry, byť jsou od neziskových organizací,“ uzavřela za obec Zaječov Marcela Kořánová.

Občanské sdružení Zděná dostalo prostor k tomu, aby se o rekonstrukci jeho zástupci pokusili. Nejprve budovu posoudil statik, strhly se nebezpečné části a některé byly opravené. Lidé na úpravách odpracovali přes tisíc hodin. A v brigádách pokračují, například dnes se do Zděné mohou zájemci dostavit již v sedm hodin ráno. V pondělí brigáda začíná v 16 hodin.

Veřejná sbírka

A jak hodlají zástupci sdružení Zděná rekonstrukci financovat? Jednou z možností, která se již osvědčila, jsou kulturní akce a přednášková činnost. Aktuální je i sbírka, ke které najdou zájemci více informaci na webu www.zdena-zajecov.estranky.cz. Další finanční prostředky hodlají Zaječovští získat prostřednictvím dotací. Hrubý odhad rekonstrukce je v současné době osm milionů korun.

O peníze na rekonstrukci budou Zaječovští usilovat, nadšení jim ale rozhodně nechybí už nyní. „Na brigádě jsem poprvé, když půjde, přijdu zase,“ prohlásil Zbyněk Srp. Ten se domnívá, že lidé jsou v současné době zvyklí udělat především něco pro sebe. „Věříme tomu, že děláme něco pro Zaječov, že budeme mít více možností, jak v Zaječově prožít volný čas,“ konstatoval Zbyněk Srp.