„Dotace mohou použít na jakékoliv náklady spojené 
s chodem oddílu. Město pro letošní rok navrhlo rozdělit mezi zájemce částku 3,6 milionu korun," uvedla mluvčí radnice Pavla Švédová.

Rozdělování dotací se řídí jasnými pravidly. „Podle schválených zásad je možné přispět na dlouhodobou systematickou činnost mládeže 
v oblasti sportu nebo na nadstandardní reprezentaci města," dodal místostarosta Berouna Patrik Brodan.

Zásady i samotný formulář pro žádost o sportovní dotaci najdou zájemci na webu města v záložce Příspěvky a dotace. O potřebné doplňující informace mohou sportovní kluby žádat referentku berounského městského úřadu Romanu Černou.