Velikonoce letos kvůli vládním opatřením nebudou takové, na jaké jsme zvyklí. Středisko volného času Domeček Hořovice se ale rozhodlo letošní Velikonoce zpestřit výzvou, která je v souladu se všemi vládními nařízeními. Zajíců není nikdy dost - tak zní název výzvy, která se z Berounska rozšiřuje postupně po celé republice.

Za normálních okolností provozuje Domeček na svých pracovištích asi 120 volnočasových kroužků pro děti, kromě toho organizuje i různé akce pro veřejnost, soutěže pro školy, a pořádá letní tábory. V současné situaci však tato činnost možná není. „Našli jsme cestu, jak stmelit lidi a udělat dětem hezký zážitek a vzpomínku na Velikonoce,“ komentuje vznik projektu ředitelka Vladimíra Šlosarová.

Výzva spočívá, jak už z názvu vyplývá, ve výrobě velikonočních zajíců. Zajíc musí být vystaven na zahradě, nebo v okně, a být veliký aspoň třicet centimetrů, na použitém materiálu nezáleží.

„Nápad vznikl na našem pracovišti v Litni, přišly s ním Eva Drbalová a Katka Kellerová. Původně se mělo jednat o akci v rámci Domečku, aby lidé ve spádových obcích měli o trochu větší chuť Velikonoce slavit,“ komentuje vznik výzvy její hlavní koordinátor, Tomáš Klokočník.

Do výzvy se ale postupně zapojovalo čím dál tím více lidí. Lidé, kteří zajíce sčítají, se stanou „zaječím komisařem“ a mají za úkol sčítat velikonoční zajíce v jednotlivých obcích. Města a vesnice pak mezi sebou soupeří, hlavním kritériem je počet obyvatel na jednoho zajíce, tím nejsou znevýhodněny malé obce. Soutěž probíhá až do 17. dubna. Obec, jež bude mít nejlepší průměr zajíců na obyvatele, pak získá certifikát a čestný název ZAJÍCOV 2020.

Výzva se stala masovou, k 7. dubnu se do ní zapojilo na 70 obcí, celkový počet již přesáhl hranici 1200 zajíců. Akce nezůstala omezena na berounský okres ani na Středočeský kraj. Kromě něj jsou do výzvy zapojeny různé obce z devíti dalších krajů.

Mimo jiné existuje i facebooková skupina Zajíců není nikdy dost, která má v současné době více než 1100 členů! Ve skupině se členové chlubí svými originálními výtvory, některé z nich naleznete v galerii. Nutno podotknout, že ve skupině panuje velmi pozitivní nálada.

Aby organizátoři akce takového počtu zainteresovaných lidí využili, pokud možno co nejvíce, plánují i další aktivity. Od Zeleného čtvrtka by rádi spustili čtení Zaječí pohádky jako večerníčku pro děti ve formě předtočených videí. „V současné době jsou ale v jednání autorská práva, doufáme však, že skupinu obohatíme i o čtení,“ dodal Tomáš Klokočník.

Tomáš Konopásek