Potíže s umisťováním dětí z historicky spádových obcí do škol v okresních městech se ve středních Čechách táhnou už léta. Někde přijímají přespolní žáky bez podmínek, jinde už pouze na základě dohod o příspěvcích. A k tomuto kroku dospěl i Beroun. Po čtyřech letech, během kterých proběhlo několik jednání, má konečně dojít k uzavření smlouvy s okolními obcemi. Jejich zastupitelstva to schválila na svých březnových jednáních, nyní následoval i Beroun.

Smlouva navržená Berounem zaváže Hýskov, Chyňavu, Nižbor a Srbsko k tomu, že okresnímu městu budou platit 32 tisíc korun ročně za každého přijatého žáka. Deník zjišťoval, jak byla suma stanovena. Prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím získal dokument, podle kterého vychází výše příspěvku z předpokládaných investic, jež by město vynaložilo na stavbu nové školy.

Nová škola jen jako pomůcka k výpočtům

„Při výpočtu výše příspěvku se vycházelo z kalkulace nákladů na zřízení jednoho místa pro žáka v nové škole, které v roce 2020 činily asi 1 milion korun, nyní již 1,2 milionu. Při předpokládaném získání dotace ve výši 60 procent vycházejí náklady na jedno místo hrazené z rozpočtu města Berouna na zhruba 400 tisíc. Při využití úvěru s předpokládanou dobou splatnosti 12,5 roku vychází roční částka na úhradu nákladů na jedno místo na 32 tisíc korun. Do této částky není započítána inflace a úroky z úvěru. O placení příspěvku se uvažovalo po dobu splatnosti úvěru,“ sděluje v textu vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit Květuše Slavíková.

Smlouva ukládá Berounu povinnost umožnit dětem z dotčených obcí docházku do berounských škol bez jakéhokoli omezení. Ovšem pouze, bude-li mít pro ně v městských školách místa. Děti bez trvalého bydliště v Berouně je totiž nemají zaručena – tak je to zaneseno i ve smlouvě.

Starostka Hýskova Veronika Šmolcnopová se na tuto podmínku zeptala i na zasedání berounského zastupitelstva. Odpověděl jí místostarosta Berouna Dušan Tomčo: „Uvidíme, jak ty počty vyjdou. Nicméně tak jako v loňském roce i letos může nastat situace, kdy by mohlo dojít k losování žáků v řádu jednotlivců i přesto, že se snažíme dílčími kroky tomuto stavu předejít.“

Šmolcnopová následně na dotaz Deníku konstatovala, že pro Hýskov je to velmi nešťastná situace. „Musím přiznat, že mě tato skutečnost zarazila i s ohledem na post na facebookové stránce Berouna, kde se psalo o tom, že pro nás místa mají,“ poznamenala starostka s tím, že v Hýskově smlouvu schválili také ze strachu, aby se neopakovala situace z minulého roku.

Losování o černého Petra se může opakovat

Loni totiž muselo dojít k losování, které určilo, které z přespolních dětí se do škol v Berouně nedostane. Dva z černých Petrů tehdy dostaly právě hýskovské děti. Jedno pak dojíždělo do Křivoklátu a druhé do Hudlic. V Berouně se ale nakonec dvě místa uvolnila a obě děti už chodí do školy tam.

Hýskov předpokládá, že bude muset na příspěvek v následujících letech najít v rozpočtu přes dva a půl milionu korun. „Považuji to spíše za finanční dar Berounu, který při přijetí našich aktuálně jednadvaceti dětí v pátém ročníku bude znamenat 672 tisíc korun za jednu třídu a jeden školní rok. Jen za tuto třídu tak zaplatíme celkem 2,69 milionu korun za čtyři roky,“ připomněla Šmolcnopová.

Protože příspěvky na školáky od okolních obcí budou výrazným příjmem, Beroun se smluvně zaváže, že vybrané peníze investuje zpátky do svých škol. „O investování těchto prostředků povede město evidenci a bude jedenkrát ročně informovat smluvní stranu o způsobu jejich investování,“ stojí v podmínkách smlouvy.