Děti z první třídy se shromáždily i s rodiči v hale a ředitel Libor Kuška je uvítal krátkým proslovem. Každý z prvňáčků se pak seznámil se svojí učitelkou a představil se ostatním dětem.

Broumskou základní školu aktuálně navštěvuje 227 dětí.

Hana Zeus