Žebrácká základní škola poskytuje tři vzdělávací programy, které se věnují žákům s různými druhy postižení, od lehkého druhu až po ty těžší. První program se věnuje dětem s poruchami chování či řeči. Druhým je desetiletá speciální základní škola. A třetí program se věnuje dětem s těžkým postižením, které jsou závislé na přímé ošetřovatelské pomoci. Ve škole je šest tříd, kam dochází celkem 33 dětí. Zhruba polovina žáků má určitou poruchu autistického spektra.

Pomoc se smyslovým rozvojem

Rehabilitačně-relaxační místnost Snoezelen skýtá příležitost pro takovéto děti k rozvoji jednotlivých smyslů. „Jsou tam různé světelné, hmatové, čichové či zvukové hračky. A už jen tím, že ty děti do místnosti vstoupí a vidí tam jistý zrakový vjem, ten už na ně určitým způsobem pozitivně působí. Na světlo jde například sáhnout nebo jej uchopit do rukou. Jinými slovy zkušenost dětem přináší určitý prožitek, odkud se dají poznat jejich jednotlivé pocity, které poté pomáhají s formováním dalšího rozvoje,“ popisuje využití Snoezelenu ředitelka školy Jana Křikavová a dodává, že místnost pomáhá například i se zklidněním afektu.

Uskutečnění projektu se bezúspěšně škola snažila již za minulého vedení. Vždy chyběly peníze. Ty se našly, až když se ozvala asistentka generálního ředitele společnosti Jana Veselá. „Ve vedení školy jsem letos třetím rokem a předtím se o realizaci projektu pokoušela moje předchůdkyně. Nikdy se to ale nepodvedlo. Nicméně shodou okolností mi Jana, která je mojí kamarádkou a bývalou kolegyní, zavolala, že firma Smurfit Kappa oslovuje instituce v regionu, zda mají nějaký projekt, s kterým by potřebovaly pomoct,“ doplnila začátek spolupráce ředitelka školy Jana Křikavová.

„Jsem moc ráda, že mě napadlo zavolat a tento nápad se povedlo dotáhnout až dokonce,“ doplnila Veselá.

Projekt byl schválen do měsíce

Na popis projektu byl limit pouhých 200 slov. „To bylo hodně zvláštní a zároveň zajímavé, kdy jsme se museli vejít do popisu projektu a kolik financí bychom na něj potřebovali. Naše žádost byla postoupena do centrály v Irsku, kde ji v rámci jejich nadační organizace Smurfit Kappa Foundation posoudili. Mysleli jsme, že na odpověď budeme čekat týdny, ta ale společně s penězi přišla za měsíc,“ říká ředitelka.

Místnost bylo potřeba technicky odhlučnit a zajistit v ní klimatizaci. Se všemi rehabilitačními prvky poté vyšla na zhruba 700 tisíc korun. „O tuto částku jsme zažádali, když jsme měli spočítané, na kolik náš Snoezelen asi vyjde. Nyní to vypadá, že asi ještě 50 tisíc korun zbyde. Tyto peníze použijeme na nákup dalších pomůcek,“ konstatuje ředitelka s tím, že v rámci celkových nákladů bylo uhrazeno i školení personálu, jak mají Snoezelen správně používat.

Stavba místnosti se uskutečnila během prázdnin a do zkušebního provozu byla uvedena od začátku školního roku. K oficiálnímu otevření následně došlo v pátek 5. listopadu. Škola nový Snoezelen používá v rámci výuky pravidelně nebo dle potřeby. „Používáme to jak na běžnou výuku, tak i na relaxaci. Společnosti za poskytnutý dar moc děkuji. Také děkuji veškerému personálu školy, protože by bez nich naše zařízení jen těžko mohlo fungovat,“ uzavřela ředitelka.