Okolí školy obsadili vojáci a připravili pro děti několik speciálních stanovišť. Začal Den s armádou.

„Je to skvělé, nemohl jsem dospat. Vyzkoušel jsem si hasičskou helmu, taky jsem si prolezl vrtulník, to byla paráda. A prý si budeme moci sáhnout i na samopal," netajil se svým nadšením jedenáctiletý Honza Pernica.

Ačkoli vojáci vždycky více fascinovali spíš chlapce než děvčata, i ta se během dne nenudila. „Asi nejhezčí byla ukázka se psy. Jednu chvíli jsem se dost bála, když na toho maskovaného pána vlčák zaútočil," svěřila se devítiletá Janička.

Den s armádou se konal 
v rámci projektu POKOS, tedy přípravy občanů k obraně státu. Žáci se mohli seznámit s prací hasičů, leteckých záchranářů, ale i zdravotníků. U nich si na stanovišti mohli prakticky vyzkoušet, jak se zachovat, když v parku najdete člověka v bezvědomí. Také se učili podávat správně umělé dýchání. Dále na děti čekal vědomostní kvíz, za který si mohly odnést odměny, vyzkoušely si masky, vojenskou výstroj a došlo i na zbraně. Školáky zaujaly hlavně samopaly.

CO ZNAMENÁ POKOS

* Příprava občanů k obraně státu (POKOS) je nedílnou součástí plánování obrany státu. Zákonná povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla ani s profesionalizací Armády České republiky. Systematická a diferencovaná příprava občanů k obraně státu je jedním z předpokladů vytvoření potřebných schopností k zajišťování obrany jednotlivců i celé společnosti.
* V současném právním řádu je příprava občanů k obraně státu řešena zákonem 
č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR. Podle § 52 tohoto zákona je příprava občanů k obraně státu dobrovolná a má charakter vzdělávání, není-li zákonem nebo jiným právním předpisem stanoveno jinak.
* Provádění přípravy občanů k obraně státu řídí Ministerstvo obrany, na přípravě občanů k obraně státu se mohou podílet i občanská sdružení, církve, náboženské společnosti a další právnické osoby v součinnosti s příslušnými krajskými a obecními úřady.