„Systém přihlašování je nastaven tak, aby zájemci nemuseli čekat, a nehromadili se tak v prostorách školy. Každý zájemce si může vybrat den a hodinu zkoušky, který mu vyhovuje a na tento termín se na našich stránkách elektronicky zapsat. Zkoušky pak absolvuje v klidu bez čekání a při dodržení všech hygienických opatření,“ upřesnila vedoucí výtvarného oboru Andrea Borovská.

Podle ní jsou časově náročnější především talentové zkoušky na výtvarný obor, kde uchazeč dostává dvě zadání. „Jeden úkol bude tvorba podle fantazie a druhý kresba podle skutečné předlohy. Každý uchazeč se ve výtvarném ateliéru zdrží přibližně hodinu. Velkou pomocí pro výběr talentovaných dětí jsou jejich domácí práce, které by měly k přijímacím zkouškám přinést,“ řekla vedoucí.

Výuka ve výtvarném oboru probíhá v blocích tří vyučovacích hodin týdně a nabízí dvě různé oblasti tvorby. „Hlavními předměty jsou plošná a prostorová tvorba. Důraz je kladen především na řemeslnou zručnost v kresbě a malbě. Žáci se naučí grafickým technikám, základům modelování, keramiky a tvorbě z různých materiálů,“ popsala obsah kurzu Borovská.

Příprava na střední umělecké školy

Škola se věnuje i přípravě žáků na talentové zkoušky na střední umělecké školy. Konají se také akce ve volné přírodě. „Ve výtvarném oboru se vzdělává téměř 200 žáků od šesti do 18 let a jejich vyučující jsou profesionální výtvarníci a výkonní umělci,“ řekla Andrea Borovská s tím, že starší žáci jezdí každý rok na týdenní malířské plenéry do přírody, kde se učí krajinomalbě technikou olejomalby a malby akrylem.

„Jsou také připravováni na talentové zkoušky na střední umělecké školy, a to nejen v průběhu základního vyučování, ale také ve speciálním přípravném kurzu,“ dodala vedoucí výtvarného oboru.