„Nejsem zastáncem řešení sporů soudně. Pokud ale česká vláda odkládá nezbytné zákony, neřídí se vlastními strategickými dokumenty a zdráhá se významně investovat do čistých technologií, může být rozsudek soudu jediný způsob, jak ji přimět včas zakročit,“ vyjádřil se k žalobě právník a člen spolku Martin Madej.

Obec Svatý Jan pod Skalou, která pro svůj půvab a lokalitu uprostřed malebné krajiny láká nejen desítky tisíc turistů ročně, ale i filmaře ze zahraničí, je vůbec první obcí u nás, která se na základě hlasování v zastupitelstvu rozhodla k žalobě připojit. „O přípravě žaloby v České republice jsem se dozvěděl od svého syna. Při rozhovorech s ním a jeho vrstevníky zjišťuji, že velká část jeho generace nesdílí optimistické vize neustálého hospodářského růstu světa,“ prozrazuje původní motivaci starosta obce Jiří Bouček.

Svatý Jan pod Skalou je obcí, která v posledních letech změny klimatu tvrdě pocítila nejen povodněmi, ale i hlavně nedostatkem vody. „Většinu naší obce pokrývají lesy, protéká jí potok a u kostela vyvěrají prameny. V posledních letech jsme ale svědky hynutí vzrostlých stromů a sezónního mizení vody z potoka i ze studen. Například před dvěma lety začaly vysychat studny i v údolí Kačáku, což nikdo předtím nepamatoval. S touto kouzelnou krajinou se děje něco špatného. Zdá se, že nejde o lokální problém, ale o dopady změn klimatu,“ vysvětluje Bouček.

Celá problematika ale musela nejdříve projít jednáním obecního zastupitelstva. „Vše se samozřejmě důkladně probralo. Diskuse, musím přiznat, nebyla vůbec jednoduchá,“ říká starosta. Mezi hlavními argumenty odmítající se k žalobě připojit se například objevila obava, že by po tomto kroku obec získala od ostatních úřadů cejch jakéhosi „potížisty“. Důsledkem by údajně tak mohla být například i ztížená cesta k penězům ve formě různých dotací.

Být první obcí taktéž nebylo moc povzbudivou skutečností. „Navíc už to slovo ‚žaloba‘ bylo dost odstrašující. Debata to byla místy dost emotivní, do které vnesl střízlivý právní pohled Martin Madej, který byl přítomen,“ přiblížil Bouček. Zastupitelé se ale nakonec rozhodli k žalobě připojit. „Výsledek, kdy jsme našli většinovou shodu, mě velmi potěšil,“ doplnil starosta.

Žaloba míří hlavně na nečinnost nejen současné vlády, ale i těch předchozích, které dosud nepodnikly významnější kroky, jež by vedly k zodpovědnějšímu přístupu ke krajině a klimatu. K nim se naše republika přitom zavázala už v roce 2015 během pařížské klimatické konference. „Věc je tedy předána do rukou soudní autority, protože její hlas by měl vůči státní správě dostat větší váhu než ‚pouhý‘ hlas aktivistů,“ objasnil Jiří Bouček.

Zároveň dodává argument, že pokud naše civilizace dokáže soustředit své intelektuální kapacity směrem k prioritě, jako je například rychlý vývoj vakcíny, aby se co nejdříve s pandemií zatočilo, jde zároveň i o jakýsi vzkaz, že se lidstvo dokáže společně postavit i problému s klimatem, když zde bude vůle. Znění celé žaloby si lze přečíst v sekci dokumenty na stránkách Spolku www.klimazaloba.cz.

| Video: Youtube
| Video: Youtube