Sluneční brána, dominanta zámeckého parku v Hořovicích, která je již celá léta ve zchátralém stavu, se snad konečně dočká nezbytné rekonstrukce. Návštěvníkům parku by se tak mohla po čase otevřít její branka, kterou se zpřístupní vchod k zámku ze staré Knížecí cesty. Proměnu historické Sluneční brány, ale i Knížecí cesty do Bažantnice může do budoucna zajistit zcela jedinečný návrh, který chystá město spolu se státem.

„Pilotní projekt obnovy Sluneční brány a také Císařské cesty připravujeme s ministerstvem životního prostřed a ministerstvem kultury,“ prozradil starosta Hořovic Luboš Čížek. Součástí unikátního plánu je nejenom oprava zanedbané Sluneční brány s paprsčitým sluncem nad mřížovými vraty, ale prý by měly být zrenovovány také Braunovy sochy a obnovena Císařská cesta s kompletní výsadbou aleje až k lesíku Bažantnice. „Při opravách bude do Sluneční brány vsazena dokonce původní železná branka, kterou se podařilo nalézt někde ve sklepení,“ říká místostarosta Václav Pomma. „Brána je nyní v tak havarijním stavu, že se památkový ústav zuby nehty brání ji otevřít,“ připouští starosta.

V souvislosti se zpřístupněním zámeckého parku od Sluneční brány se ale diskutuje o možných potížích. Ty se potvrdily už při jejím dočasném otevření. „Myslím si, že projekt je přínosný. Na druhou stranu po loňských zkušenostech bych se bál toho, že se tu budou scházet různé party a bude tu nepořádek,“ říká Vratislav Malík z Hořovic.