„Děti jsou k zápisu objednány po půlhodinách, ale máme i třídu, kam se chodí bez objednání,“ uvedla Dagmar Kolářová, ředitelka školy, kam do tří prvních tříd v září nastoupí 75 až 80 dětí.

Přednost mají děti, které spádově do školy patří nebo už do školy docházejí jejich starší sourozenci.

Víme, jak probíhal zápis do prvních tříd na 2. základní školu v Berouně | Video: Hájíčková Jana

Děti předvedly, jaké mají znalosti. Například poznávaly barvy nebo geometrické tvary, počítaly, určovaly písmena, na která začínají slova, u pohádky o veliké řepě přiřazovaly za řepu postavy, které se ji snažily vytáhnout. Na závěr se budoucí školáci podepsali a malovali postavy.

Zápis probíhal v devíti třídách. „Jedna třída byla připravena pro děti s odklady, kde se dětem věnovala speciální pedagožka. Mluvila jak s dětmi, tak s rodiči, pokud byli nerozhodní. V některých případech rodiče přesvědčila, že má smysl dát už dítě do školy. Druhá třída byla pro neobjednané a zbytek pro objednané,“ upřesnila ředitelka.