Na den otevřených dveří i k zápisu do první třídy pozvala děti a jejich rodiče Základní škola Hořovice, Svatopluka Čecha. Vzdělávací zaměření školy je zvláštní a pomocná škola. „Pro návštěvníky jsme připravili prohlídku celé budovy a všichni mohou nahlédnout přímo do tříd a hlavně do učebnic, ve kterých je zmírněná náročnost učiva,“ vysvětlil zástupce ředitele školy Václav Štochl. Zápis do první třídy naší školy využívá jen malá část žáků. „Děti k nám většinou docházejí přímo ze základních škol. Je lepší, když k nám přejdou žáci v nižších ročnících, jakmile se vyskytnou první potíže,“ upřesňuje Václav Štochl s tím, že v hořovické zvláštní a pomocné škole se při vyučování využívá speciálních pomůcek. Výuka je zaměřena na pracovní činnosti a žáci mají k dispozici několik dílen. „Chlapci se věnují přípravě na povolání nástrojáře, zámečníka i truhláře. Děvčata mají k dispozici šicí stroje a keramickou dílnu,“ uvedl zástupce ředitele školy s tím, že žáci zvláštní školy většinou odcházejí do učebních oborů.

K zápisu do první třídy pozvala v úterý 22. ledna i Základní a mateřská škola Králově Dvoře, Počaplech. Budoucí žáci malovali obrázky, zpívali písničky a poznávali písmena i číslice. „Pokud se u dětí projeví vada řeči, doporučujeme logopedickou péči. Důležitý je pro nastávající prvňáčky i úchop tužky, poznávání barev a tvarů,“ uvedla učitelka škola Lenka Kryštofová. Se školou v Počaplech se mohly děti seznámit už několik dní před zápisem. To se jich ujali třeťáci. Ti je provedli nejen budovou školy.