Zápisy do prvních tříd se 
v Berouně konají tradičně 
v lednu. S budoucím prvňáčkem mohou rodiče přijít do vybrané školy buď v pátek 
18. ledna, a to od 14 do 17 hodin, nebo v sobotu 19. ledna od 9 do 11 hodin.

Jak to vypadá,v letošním roce by se k zápisu do berounských škol mělo dostavit méně dětí než loni.

„Loni k zápisům do prvních tříd přišlo 295 dětí. Letos se očekává mírný pokles, neboť podle zahajovacích výkazů je nyní v mateřských školách celkem 292 předškoláků. Počet prvňáčků se ovšem změní, neboť někteří rodiče budou žádat o odklad povinné školní docházky," uvedla za berounskou radnici Pavla Švédová.