„Rodiče musí při zápisu předložit rodný list dítěte, cizinci – cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu. Zápis je pro děti, které do letos 31. srpna dovrší 6 let. Pokud budou rodiče žádat o odklad školní docházky, je třeba dodat žádost a doložit ji doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa," uvedla mluvčí berounské radnice Pavla Švédová.

K zápisu včera vyrazila i maminka s šestiletým Lukášem. „Už se do školy těším, Ježíšek mi přinesl aktovku," pochlubil se Lukáš.