Mezi další projekty patří hřiště. „Za pomoci sponzora jsme měli možnost vybudovat víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Ti nejmenší mají nové dětské hřiště na zahradě obecního úřadu,“ uvedla starostka obce Bzová Václava Flaišmanová.

Ve správě obce je vodovod, který byl vybudovaný na konci dvacátých let dvacátého století a je dnes spíše historickou památkou. Bzovští připravují renovaci.

V obci byl již vyměněný hlavní vodovodní přivaděč od vodojemu k obci. „Vzhledem k tomu, že se obec dlouhodobě potýká s nedostatkem pitné vody, uskutečnil se v loňském roce hydrogeologický průzkum. Tuto akci podpořila dotace Operačního programu Životního prostředí,“ pokračuje starostka Bzové. Zástupci obce v současné době usilují o to, aby v co nejkratší lhůtě byla pitná voda z provedených vrtů přivedena do stávajících vodojemů.

Bzovští se od roku 2007 snaží získat dotaci na rekonstrukci vodovodu a výstavbu kanalizace s čističkou odpadních vod. Dotaci z Operačního programu se podařilo získat napodruhé, a to v loňském roce. Projekt kanalizace a ČOV je podpořený částkou 39 milionů korun, spoluúčast obce je minimálně 10 milionů korun.

„V současné době jsou zpracované projekty na kanalizační přípojky na devadesát procent nemovitostí v obci, jejichž majitelé o připojení projevili zájem. Obec za tyto občany zajišťuje územní rozhodnutí. Navíc se uskutečnilo výběrové řízení na technický dozor akce a v nejbližších dnech bude vypsané výběrové řízení na dodavatele stavby,“ upřesnila Václava Flaišmanová. Jak dále uvedla, lze předpokládat, že rekonstrukce vodovodu a budování kanalizace a čističky odpadních vod začne v druhé polovině tohoto roku.

Bzovští v letošním roce také přistoupili k tomu, že zahájili údržbu a čištění starých jímacích zářezů, které jsou zatím jediným vodním zdrojem obce. Obec také spravuje obecní les o rozloze několika stovek hektarů.