To vše a mnohé další nabídne Hvězdárna Žebrák milovníkům astronomie v letošním roce. „Kromě toho připravujeme maškarní bál, dětský astronomický workshop s dílnami, den otevřených dveří při spanilé jízdě mopedistů, lampionový průvod a opět se připojíme k Noci vědců,“ uvedl za Hvězdárnu Žebrák Vladislav Slezák a k některým akcí přidal i konkrétní termíny: „Speciální program k částečnému zatmění slunce se uskuteční 20. března. Astronomická pozorování dalekohledy budou moci děti i dospělí navštívit opět každý první čtvrtek v měsíci, a to s tím, že program pro děti začíná v 18 hodin, pro dospělé ve 20 hodin.“

Dětské dílny pro rodiče s dětmi se nebudou konat přímo na hvězdárně, ale v Kulturním klubu. „Budeme tam promítat pohádky, kreslit, s plastických hvězd sestavovat souhvězdí, budeme si prostě s dětmi hrát,“ doplnil Vladislav Slezák.

Žebráčtí se navíc nyní nacházejí před vstupem do Asociace hvězdáren a planetárií České republiky, a to jako kolektivní člen České astronomické společnosti při Akademii věd. „Naše hvězdárna zde byla krátce před deseti lety, ale instituce pro nás nebyla výhodná. Velké hvězdárny si kupovaly hlasovací práva a malé neměly šanci něco prosadit. Dnes je situace jiná, měli bychom mít možnost ovlivňovat českou astronomii a spolupracovat s ostatními ještě více. Nakonec některé nápady pramení právě u nás,“ podotkl Vladislav Slezák.

V loňském roce se zástupcům Hvězdárny Žebrák podařilo vypracovat projekt přístavby přírodovědného centra, jehož součástí je přednáškový sál nebo robotický dalekohled. Žebráčtí na projektu hodlají pracovat i v letošním roce.

Další zajímavosti najdou zájemci na www.hvezdarnazebrak.cz. Zde lidé najdou i dokaz na webkameru s aktuálními údaji o teplotě vzduchu a rychlosti větru.

„V sobotu 10. ledna naše čidlo rychlosti větru na Hvězdárně Žebrák zaznamenalo maximum 92,1 kilometru za hodinu, šlo o náraz větru.V podvečer se průměrná rychlost držela přes 70 kilometrů za hodinu s nárazy přes 90 kilometrů,“ doplnil za žebráckou hvězdárnu Václav Keberdle.