Podle Záloma se totiž v této věci vyskytly nové skutečnosti, které by měly být zváženy a projednány. „Prosím tedy, abyste, jako demokraté, dovolili zařazení tohoto bodu,“ uvedl politik.

Ještě před hlasováním se přihlásil o slovo Ondřej Šimon, zastupitel za ČSSD a nezávislé kandidáty. „Protože je problematika velice složitá, měl by pan Zálom dát vědět alespoň s nějakým předstihem dopředu, abychom se nad tím mohli zamyslet a prodiskutovat to,“ uvedl Šimon.

„Volné návrhy, které se zařazují prostřednictvím zastupitelů, se napřed projednávají v radě a v ostatních orgánech města tak, aby byly podklady pro to, aby se mohlo zastupitelstvo adekvátně a informovaně rozhodnout,“ dodala starostka Soňa Chalupová (ODS). Podle té se navíc žádné nové skutečnosti, díky nimž by obecně závazná vyhláška nemohla platit, nevyskytly.

Zálom argumentoval tím, že problematika byla sice po věcné stránce probrána dost, ale ne politicky. „Jednací řád umožňuje podat návrh tímto způsobem v případě, pokud jej lze podat bez nutnosti seznámení se s písemnými podklady. Věcnou záležitost jsme probrali minule a ty nové skutečnosti jsou spíše politické. Takže jsme kompetentní tady o tom dnes rozhodnout,“ oponoval zastupitel.

Starostka poté zahájila hlasování. „Apeluji na všechny zastupitele, aby se rozmysleli, zda jsou schopni na místě rozhodnout o takto složité argumentaci. Tím, že ty nové politické aspekty do této chvíle neznali,“ řekla.

Zastupitelé se sešli téměř v plném v počtu, kdy jich bylo přítomno 20. Pro návrh se vyslovilo šest, proti bylo deset hlasů a čtyři se zdrželi. Návrh tak nebyl přijat. „To si říkáte demokrati?!“ rozčílil se v reakci na hlasování Zálom.

Jeho návrh se opírá především o petici proti zdražení poplatků, pod kterou se dosud podepsalo kolem 800 občanů Berouna. Podle Záloma nebylo zdražení poplatků veřejnosti řádně prezentováno a adekvátně zdůvodněno.

„Návrh jsem podal na poslední chvíli, protože jsme do poslední chvíle sbírali podpisy. Nicméně jej na prosincové zasedání podám řádně, tak jak se má, takže do rozpravy bude muset být připuštěn,“ uzavřel.