Zastupitelstvo bude kromě dalšího osudu koupaliště na Velkém sídlišti v Berouně také schvalovat rozpočtová opatření na letošní rok a poskytnutí finančního daru partnerskému městu Goslar v Německu.

„Město Goslar postihla na konci července povodeň. Velká voda se dostala i do jeho historického centra. Starosta Berouna poslal vedení Goslaru dopis s nabídkou pomoci materiální nebo finanční. Představitelé města ale nabídku pomoci nakonec nevyužili. Rada města přesto navrhla zastupitelům Berouna souhlasit se zasláním částky tisíc Eur,“ uvedla mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová. Jedná se o stejnou finanční částku, kterou Berounu věnoval Goslar po povodních v roce 2002.

Zastupitele Berouna také čeká schvalování návrhu letopisecké komise na udělení čestných poct města za letošní rok. „Letopisecká komise letos vybírala jména pro udělení čestných cen a čestného občanství celkem z jedenácti navržených osob,“ poznamenala Jitka Soukupová.

Zájem obyvatel Berouna se ale soustředí na osud venkovního koupaliště na Velkém sídlišti. Zastupitelé města by měli na zasedání vybrat jednu ze tří navržených variant, a to hlasovat pro mnohamilionovou investici do koupaliště a zachovat ho veřejnosti, uvolnit peníze jen na nejnutnější opravy, a nebo koupaliště uzavřít.