„Jak příjmy, tak výdaje jsou velmi vysoké. Dá se říci, že v historii Berouna nejvyšší. Výdaje rozpočtu na rok 2018 jsou o něco vyšší než příjmu, protože se v nich promítají záležitosti úvěrové a dotací,“ uvedl starosta Berouna Ivan Kůs s tím, že veřejnost bude pravděpodobně nejvíce zajímat kapitálové výdaje, což jsou investiční výdaje. Ty město Beroun plánuje na příští rok ve výši 257 milionů korun.

„Rozpočet jsme schválili bez nějakých výhrad,“ uvedl berounský zastupitel Ondřej Šimon.

V investicích na příští rok počítá město s výstavbou nového pavilonu při 2. Základní škole v Preislerově ulici v Berouně. Nový dvoupodlažní a částečně podsklepený bezbariérový pavilon bude mít sedm odborných učeben na výuku cizích jazyků, zeměpisu, fyziky, chemie a učebny pěstitelstvích prací v návaznosti na školní pozemek. Pavilon by měl vyrůst na severní straně areálu základní školy. Jeho součástí jsou také šatny, kabinety, výtah a bezbariérové sociální zařízení. Pavilon bude umístěn u vchodu z Preislerovy ulice a propojen s ostatními školními pavilony a mělo by v něm vzniknout kolem dvou set nových míst pro školáky.

V novém pavilonu, jehož výstavbu chtělo město Beroun původně zahájit už v letošním roce, je naplánováno i nezbytné zázemí. Podmínkou realizace výstavby nového pavilonu, ale bylo získání dotace. „Zatím jsme ji ještě neobdrželi, ale zdá se, že v lednu už by to mohlo vyjít. Do konce roku budeme podávat také žádost o dotaci ministerstvu financí na rekonstrukci základní školy na Závodí,“ upozornil Ivan Kůs. Položkový rozpočet podle dokumentace pro provádění stavby město získalo v polovině září, a to ve výši 83 594 401 korun. V rozpočtu je uvedena na tuto investici částka 80 milionů, protože město počítá, že při výběrových řízení na zhotovitele stavby se cena ve většině případů vysoutěží nižší.

V květnu příštího roku by také měla začít další etapa rekonstrukce Mateřské školy Pod Homolkou. Město si na tuto akci podalo žádost o dotaci v listopadu letošního roku. Realizace zateplení by měla trvat až do října.

Z dalších rozsáhlých investičních akcí pro příští rok je také Kanalizace Zavadilka. Dokumentaci pro územní a stavební řízení na ni zpracovává a financuje VaK Beroun. Žádost o dotaci na realizaci stavby může město podat buď do Státního fondu životního prostředí (SFŽP) nebo na ministerstvo zemědělství. Rozhodující bude ekonomická výhodnost a také dotační podmínky a podmínky následného provozování a udržitelnosti. V rozpočtu je předpokládaná částka, kterou v případě schválení dotace bude možno profinancovat v r. 2018 na opravu kanalizace a opravu přilehlých komunikací. Celá stavba bude rozložena do 4 let. Zakázka jako celek bude soutěžena na celkovou částku ve výši 66 milionů korun.

Obyvatelé Berouna by se také mohli v příštím roce dočkat nových podzemních kontejnerů, se kterými představitelé města počítají v jeho centru.

„Největší investiční akcí v příštím roce bude ale rekonstrukce Plzeňské ulice, která je v režii středočeského kraje. V souvislosti s touto akcí se budou měnit i některé dotčené lampy veřejného osvětlení a my zajistíme opravu všech ostatních lamp u této silnice tak, aby bylo osvětlení typově sjednocené. Dále se budeme podílet na odkanalizování dešťové vody v celém úseku stavby na území Berouna. Na tom se budeme podílet příspěvkem ve výši zhruba 400 tisíc korun,“ vysvětlil místostarosta Berouna Michal Mišina. Jak dále uvedl město Beroun v souvislosti s touto investiční akcí vybuduje nové chodník a cyklostezku.