Součástí rozpočtu je úvěrový rámec ve výši 120 milionů korun. „V příštím roce počítáme i se spoustou dotací. Kvůli nim máme i rámcový úvěr. Abychom o ně mohli žádat, musíme na ně mít předem zajištěné finanční prostředky,“ uvedla starostka Berouna Soňa Chalupová.

V příštím roce město Beroun počítá s několika velkými finančními projekty, které se budou týkat zejména základních a mateřských škol. Některé z nich byly už rozjeté v letošním roce a dále pokračují. Patří k nim přístavba pavilonu 2. Základní školy a Mateřské školy Preislerova se sedmi odbornými učebnami, který by měl být otevřen v září 2019.

Na něj je vyčleněno 69,5 milionu korun, na rekonstrukci Základní školy Komenského město počítá s částkou 83 milionu korun a na rekonstrukci části přízemí v komunitním centru, kde vzniknou dvě nové třídy pro Mateřskou školu Drašarova s kapacitou 44 dětí je v rozpočtu 7,73 milionu korun.

K velkým investičním akcím příštího roku patří také rekonstrukce městské knihovny, která umožní rozšíření provozních prostor. Na ni město uvolní částku 49,5 milionu korun. Rozpočet dále počítá také s opravou lávky přes dálnici D5 na Velkém sídlišti, s vybudováním chodníků a cyklostezky na Plzeňské ulici a pokračovat budou i rekonstrukce dalších městských komunikací.

V novém rozpočtu město muselo také navýšit dotace na městskou hromadnou dopravu. „Vyplynulo to z vládního usnesení o zvýšení minimální mzdy. Kvůli tomu jsme museli původní finanční obnos, kterým každoročně přepravní firmě Arriva přispíváme na městskou hromadnou dopravu, navýšit o 317 tisíc korun,“ vysvětlila starostka Berouna s tím, že zmiňovaná částka půjde na platy řidičů autobusů.

Na zajištění městské hromadné dopravy pro příští rok tak město uvolní z rozpočtu částku 10,3 milionu korun. Navýšení bude pokryto z Fondu rezerv a rozvoje. „V této částce jsou veškeré služby, které pro nás na základě smlouvy přepravní firma zajišťuje. Nejsou to jen platy řidičů, ale i pohonné hmoty a firma pro nás každý rok nakupuje nový autobus,“ upozornila starostka Berouna.

Zastupitelé Berouna na veřejném jednání schválili kromě nového rozpočtu také úpravu rozpočtu na rok 2018. Nezvedli ruku pro poskytnutí dotace Spolku Centrum zdravých dětí Beroun ve výši 100 tisíc korun na reprezentaci HC Berounských Lvic v první lize žen, a to z důvodu, že reprezentace města nebyla příkladná, ale spíše ostudná a kromě toho o dotaci požádali pozdě.

„Dávat dotaci za to, co udělali, my připadá nevhodné. To, že za ně při zápase nastoupil chlap, věděl celý tým. Trenér za to dostal zákaz činnosti,“ konstatoval místostarosta Berouna Michal Mišina s tím, že to neznamená, že už o dotaci město žádat nemohou. V příštím roce si o ni mohou znovu požádat.

Místostarosta Berouna Dušan Tomčo kladně hodnotil zejména to, že se podařilo schválit nejen poslední úpravu rozpočtu na letošní rok, ale i nový rozpočet na ten příští. „Jsem rád, že se to podařilo i včetně těch všech komentářů, které jednání provázely. Bylo dobře, že se k rozpočtu hodně zastupitelů vyjádřilo,“ konstatoval místostarosta Berouna Dušan Tomčo.