Mezi hlavními body jednání, které se koná od 17 hodin v zasedací síni místního obecního úřadu, je rozpočet na rok 2015 a rozpočtový výhled na období roku 2016 až 2019.

Rozpočet Hudlic by měl být podle plánu současného vedení obce, které je devítičlenné, vyrovnaný, a to v celkové výši 14 115 660 korun. K největším položkám v něm patří náklady ve výši 2,4 milionu korun, se kterými obec počítá na činnost místní správy, na zastupitelstvo Hudlic je plánována částka 1,2 milionu korun, na péči o veřejnou zeleň 1,3 milionu korun, sběr komunálního odpadu 1,2 milionu korun, odvádění a čištění odpadních vod 1, 8 milionu korun, na mateřskou školu 1,9 milionu a na základní školu 1,65 milionu korun.

Zastupitelé dále projednají jednací řád hudlického zastupitelstva, volební řád školské rady a dodatek ke směrnici pro tvorbu sociálního fondu.

Na minulém veřejném jednání, které se konalo v uplynulém týdnu, zastupitelé Hudlic projednali a schválili půjčku od Státního fondu životního prostředí České republiky pro doplnění vlastních zdrojů na financování výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod. Pro zajištění půjčky od SFŽP ve výši 5 545 206 korun obec zastaví objekt obecního úřadu.