Vedení města muselo projednat téměř čtyřicet bodů programu. Jedním z nich byla také čtvrtá změna územního plánu města Králův Dvůr. „Jejím schválením zastupitelé zároveň odsouhlasili i kompletní územní plán našeho města,“ poznamenal starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Změnu číslo čtyři město projednávalo zhruba dva roky. „V celé předložené změně č. 4 není jediná nová lokalita určená k bydlení. Naopak. Tuto změnu jsme zahájili z důvodu zastavení stávajícího rozvoje výstavby rodinných domů v Králově Dvoře. K současnému požadavku na dvě parkovací stání ke každému domu i bytu, což je mimochodem nejvyšší požadavek v našem regionu, jsme navýšili v některých lokalitách koeficient až na 85 procent zeleně,“ uvedl starosta.

Město Králův Dvůr patří už několik let k nejdynamičtěji se rozvíjejícím městům v České republice. Nová výstavba s sebou ale nepřináší jen požadavky na parkovací místa, ale také na místa v mateřských a základních školách.

V mnoha dalších volných lokalitách Králova Dvora nyní platí zákaz výstavby řadových domů. „Zvýšili jsme požadavek na velikost parcel pro tzv. dvojdomy, a to až na 1000 m2 . Dalším požadavkem je studie vytvoření lokality, kterou musí schválit zastupitelstvo města. Chci věřit, že i naši následovníci v dalším volebním období nebudou rozšiřovat územní plán a budou v současné době navržený stav a všechna velká opatření respektovat,“ konstatoval Petr Vychodil.