Rozpočet je vyrovnaný. Příjmová i výdajová strana je ve výši 155 milionů korun.

„Rozpočet Králova Dvora byl sestaven tak, aby vyhovoval všem politickým stranám. Zvedli pro něj ruku všichni zastupitelé," upozornil starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Kromě rozpočtu zastupitelé Králova Dvora na téměř čtyřhodinovém zasedání projednali kulturní a sportovní granty a plánované kulturní akce na letošní rok.

Zastupitelé Králova Dvora dále odhlasovali všechny navrhované body, které se týkaly investičních akcí na letošní rok, a to víceúčelového sportovního hřiště, kanalizace Levín a chodníku v Zahořanech. Zpestřením zasedání bylo zhruba půlhodinové vystoupení pana Kliky.